Fàilte gu Taigh-òsta Chalifornia – Turas a Lunnainn #gaidhlig

Fhuair mi cothrom a dhol a Lunnainn an t-seachdain sa chaidh airson cuirm ann an Whitehall mu chraoladh Gàidhlig. Abair spaideil!

 

Bha mi air bhioran mun turas seo oir bha cothrom gu bhith agam a dhol gu Àireamh 11, Sràid Dhowning, a bhith a’ fuireach ann an Taigh-òsta air a bheil Taigh-òsta Chalifornia (air m’ ònar!) agus a bhith a’ dol air beagan thrèanaichean fhad’s a bha mi ann!

 

Chaidh mi air an trèana-caideil eadar Glaschu (GLC) is Euston (EUS). Ghabh mi cofaidh is deòchag mus deach mi dhan leabaidh agus thug sin dhomh cothom smaoineachadh agus a bhith a’ planadh mo dhà latha ann an Lunnainn.

 

An trèana-oidhche ann an Glaschu a’ feitheimh ri siognal uaine gu Lunnainn

Agus bha beagan planaidh a dhìth orm. Tha mi a-nis deiseil leis an targaid agam a dhol air a h-uile rathad-iarainn agam ann an Alba agus tha mi a-nis air tòiseachadh air na siostaman meatro uile ann an Alba, Sasainn is Èirinn (faic an liosta gu h-ìosal). Rinn mi gu leòr de dh’Underground Lunnainn mar-thà ach bha mi airson barrachd a dhèanamh. Cho-dhùin mi gun robh mi airson a dhol air loidhne a’ Phiccadilly, Loidhne Bakerloo agus airson a dhol air Tramlink Lunnainn. Rinn mi pàirt de Tramlink mar-thà agus bha mi airson a’ chòrr den t-siostam fhaicinn.

 

Às dèidh sgrùdadh a dhèanamh air mapaichean tiub, cho-dhùin mi gun rachainn gu Harrow & Wealdstone air an Overground, air a’ Bhakerloo air fad bho Harrow & Wealdstone gu Elephant and Castle agus an uair sin, gum faighinn trèana eadar Aileabhan is Caisteal agus Beckenham Junction far am faighinn an trama gu Croydon.

 

Mapa Tramlink Lunnainn

An uair sin, leugh mi leabhar snog mu dhithis pheathraichean a cheannaich eilean sa Chòrn – Eilean Looe.

IMG_5358

An ath mhadainn, chaidh na planaichean mar as còir. Thog mi dealbhan gu leòr aig Harrow is Wealdstone aig deireadh a’ Bhakerloo Line . Fhuair mi a-mach às dèidh làimh gun do thachair tubaist uamhasach san stèisean ann an 1952 anns an do bhàsaich 112 duine.

 

Stoc 1972 agus trèana Overground, Harrow & Wealdstone

Is iad na trèanaichean Bakerloo is Piccadilly an fheadhainn as sine anns an lìonra agus iad a-nis còrr is 40 bliadhna a dh’aois. Tha mi uamhasach measail orra agus bha mi airson dealbh no dhà a thogail mus tèid trèanaichean ùra a chur nan àite.

 

Ach dh’fhaodte gum bi cothrom am faicinn fiù’s às dèidh sin oir tha a h-uile coltas ann gun tèid cuid de na trèanaichean seo gu Eilean Wight latha de na làithean oir is e trèanaichean tiub a dh’fheumas iad airson rathaidean-iarainn Eilein Wight, mar a dh’aithris mi roimhe.

 

Chì thu dè cho beag sa tha na trèanaichean tiub an seo oir tha an dà chuid Underground agus Overground a’ ruith air an aon trac còmhla (agus iad wombling free!) agus tha na trèanaichean àbhaisteach cha mhòr an dà uiread cho mòr ris na trèanaichean tiub.

 

Nuair a tha mi a’ siubhail, ‘s toil leam a bhith ag èisteachd ri ceòl co-cheangailte ris an àite anns a’ bheil mi. Chaidh an trèana tro Wembley far an d’rugadh Keith Moon nach maireann, drumadair a’ Who agus thug sinn deagh leisgeul dhomh èisteachd ri Live at Leeds.

 

‘S ann à Lunnainn a tha Iron Maiden cuideachd agus bha mi ag èisteachd riutha air an tiub cuideachd. Bha boireannach a’ toirt droch shùil orm fhad’s a bha mi ag èisteachd riutha agus mhothaich mi an uair sin gun robh mi air a bhith a’ cluich “giotàr adhair” ri Flight of Icarus gun fhiosta dhomh. Ubs!

 

Aig Ailbhean is Caisteal, thog mi dealbh den ìomhaigh ainmeil den eileabhan le caisteal air a dhruim. Tha tòrr thogalaichean grànda ann bho na 1960an ann agus thug e orm smaoineachadh air a’ bhideo airson Foxy Lady leis an Jimi Hendrix Experience far an robh boireannach a’ ruith tro ionad siopadaireachd is càrlann concrait.

 

Ailbhean is Caisteal

‘S e rud eile a tha math mu Ailbhean is Caisteal gu bheil dealbhan tacky de dh’ailbeanan sa h-uile àite. Tha e car coltach ri Broxburn ann an Lodainn far a bheil dealbhan de bhruic air feadh a’ bhaile.

 

Agus leis a sin, chaidh mi air adhart do Beckenham Junction air “an trèana mhòr” agus ghlac mi an trama ann. Còig mionaidean a-mach a’ Beckenham Junction, tha thu a-mach air an dùthaich agus faisg air stad trama Birkbeck, tha an cladh as motha a chunnaic mi riamh. Chaidh mi far an trama ann an Arena agus rinn mi air Elmers End, terminus eile air an t-siostam trama agus air ais gu Arena far an d’rinn mi air Croydon an Iar. Tha tramaichean Croydon (no Lunnainn Tramlink) fìor mhath – luath, goireasach agus air an sgaradh bhon trafaig airson a’ mhòr-chuid den t-slighe.

 

London Tramlink – stad trama Arena

An uair sin, chaidh mi air ais a meadhan Lunnainn airson coinneachadh ri caraid ann an St Pancras.

 

Ann an St Pancras, choinnich mi ri caraid air an do choinnich mi air Twitter – Anndra Ditton aig a bheil am bloga Confessions of a Scottish Gaelic Learner. Abair gaisgeach is abair gu bheil deagh Ghàidhlig aige! Agus abair gu bheil deabh obair aige – tha e ag obair air an Eurostar eadar Lunnainn, An Fhraing agus a’ Bheilg.

 

Anndra Ditton aig a bheil am bloga Confessions of a Gaelic Learner

Chòrd an latha rium glan.

 

Alasdair

Siostaman meatro a rinn mi:

Rinn mi an fheadhainn seo air fad:

Subway Ghlaschu

Tramaichean Dhùn Èideann

Tyne and Wear Metro

London Underground: Bakerloo Line, Victoria Line, Waterloo and City Line

Docklands Light Railway

Tramlink Lunnainn

Rinn mi pàirt de na siostaman seo:

Tramaichean Nottingham

A h-uile loidhne eile aig London Underground (ach a-mhàin am Metropolitan)

London Overground

 

 

Air a phostadh ann an London Underground, rathaidean-iarainn, tramaichean | Air a thagadh , , , , | Sgrìobh beachd

Karl Marx – He’s got cat class and he’s got cat style! #gàidhlig

‘S iomadh rud a chì fear a bhios fada beò. Agus is iomadh rud a chì fear a bhios fada air trèanaichean!

Dh’ionnsaich mi seo an-diugh agus mi ann an Lunnainn. Chaidh mi airson turas air an Northern Line* agus bha sin fhèin inntinneach gu leòr ach mar a thachair e, bha an latha agam na b’ inntinniche na bha mi an dùil an toiseach.

 

An Northern Line

Leis an fhìrinn innse, chan eil mi ro dhèidheil air an Northern Line. Tha diofar mheuran ann agus air a’ mhapa, tha i coltach ri paidhir fònaichean-cluaise a tha ann an snaidhm. Chan eil ainm na loidhne uamhasach freagarrach nas motha oir tha an Northern Line  a’ dol nas fhaide a deas na loidhne sam bith eile air an tiub.

Cha robh ach dà rud ann a ghlac m’ ùidh: Mornington Crescent (air am bi thu eòlach ma dh’èisteas tu ri I’m sorry I haven’t a clue air Radio 4) agus meur-loidhne Mill Hill East. Tha an loidhne ghoirid seo bho Finchley Central ainmeil oir ‘s e an Dollis Brook viaduct an t-àite as àirde air lìonra London Underground.

Mill Hill East

Chaidh mi Mill Hill East is air ais agus bha mi a’ beachdachadh air dè a dhèanainn an uair sin nuair a chuimhnich mi gun robh Karl Marx air a thìodhlacadh ann an Cladh Highgate a tha faisg air stèisean Archway.

Thòisich rudan air fàs inntinneach an uair ain. Chunnaic mi tùr air a bheil Archway Tower agus chuimhnich mi gun robh òran aig New Model Army mu dheidhinn air a’ chlàr sgoinneil aca Thunder and Consolation (1989) mu na làithean nuair a bha an DSS san tùr.

Dìreach beagan slatan air falbh, chunnaic mi statue beag cloiche de chat Dick Whittington. A rèir coltais, thathar ag ràdh gur ann san àite sin a chuala e na clagan a dh’innse dha gun robh e gu bhith na mhèir air Lunnainn.

Cat Dick Whittington

Tha cait air feadh an àite le dealbhan de chait sa h-uile àite, fiù’s air suaicheantas an ospadail ionadail.

Choisich mi tron phàirc dhan chladh agus fhuair mi bileag is mapa bhon bhùth. Chaidh mi a dh’ fhaicinn uaigh Karl Marx agus lorg mi uaigh Douglas Adams cuideachd. Soraidh leat is taing airson an èisg a charaid!

‘S e cladh fìor inntinneach a th’ann. Chan eil na clachan uaighe ann an sreathan is loidhnichean mar a tha iad ann ann an cladhan eile. Chan eil òrdugh sam bith ann a rèir coltais agus a bharrachd air seo, tha tòrr chraobhan is preasan air feadh an àite agus tha e gu math cnapach cnocach.

Ged is e cladh a th’ann, ‘s e àite sàmhach brèagha a th’ann a tha loma-làn beatha a th’ ann. Tha e gu math iomchaidh gu bheil Marx còir air a thìodhlacadh ann an àite cho anarcach!

 

Bha tòrr diofar chànanan air na clachan uaighe a’ gabhail a-steach Pòlainnis, Eabhra, Sìnis agus Ladainn gu leòr. Thug sinn orm smaoineachadh air turas a ghabh mi gu cladh ann an Glaschu far an robh tòrr Iùdhaich air an tìodhlacadh agus far an robh na clachan uaighe sgrìobhte san Eabhra – ged is e a’ Bheurla a’ phrìomh chànain is an cànan as treasa a bhiodh aig a’ mhòr-chuid aca. A dh’ aindeoin sin, bha an cànan cho cudromach dhaibh is gun do chuir iad air na clachan uaighe i. Ghluais sin mo chridhe.

Nuair a bha mi a’ smaoineachadh air sàr ghaisgich, chuimhnich mi gu bheil plac gorm air seann taigh Jimi Hendrix ann am Mayfair. Mar sin, chaidh mi gu Bond Street air an tiub agus thog mi dealbh dheth.

Taigh Sheumais Mhòr MhicEanraig

Às dèidh cofaidh le mo charaid Emma a tha a’ fuireach ann an Lunnainn, cho-dhùin mi gum bu chòir dhomh carragh-cuimhne do ghaisgeach eile fhaicinn! ‘B e seo ìomhaigh Paddington anns an stèisean a thug ainm dhà.

Latha nan iomadh gaisgeach!

“Karlo Marx and Fredrich Engels Came to the checkout at the 7-11 Marx was skint – but he had sense Engels lent him the necessary pence” (the Clash, Magnificent Seven)

Alasdair

*Tha mi ga fhàgail sa Bheurla oir nan canainn Loidhne a’ chinn a Tuath ris, bhiodh daoine a’ smaoineachadh gur e loidhne Inbhir Ùige/Inbhir Theòrsa a bha mi a’ ciallachadh seach an tiub!

Air m’ ipad: Iron Maiden Piece of Mind (1983) – 8/10; Judas Priest Sad Wings of Destiny (1976) – 9/10

Air a phostadh ann an London Underground | Air a thagadh , , , , | Sgrìobh beachd

Iomairt an latha – soidhnichean #Gàidhlig airson Subway Ghlaschu

Tha mi air iomairt bheag a thòiseachadh gus soidhnichean Gàidhlig fhaighinn ann an Subway Ghlaschu. Tha soidhnichean dà-chànanach air an lìonra nàiseanta air feadh na dùthcha ach chan eil iad ann air an t-Subway idir ged a tha bhios barrachd luchd-labhairt Gàidhlig a’ cleachdadh an t-Subway na rathad-iarainn sam bith eile an Alba.

Seo tweet a chur mi dhan t-Subway an-dè.

image Ma tha thu airson soidhnichean dà-chànanach fhaicinn air an t-Subway, bhiodh e fìor mhath nan dèanadh tu RT agus/no nan cuireadh tu fhèin tweet thuca mun chùis

Alasdair

Air a phostadh ann an Metrothan, Subway Ghlaschu | Air a thagadh , , , , , | 2 beachd(an)

Turas ann an càr dealanach #gàidhlig

Fhuair mi cothrom rud ùr a dhèanamh an-diughcàr dealanach a dhràibheadh.

Bha seo mar phàirt de sheachdain na h-àrainneachd aig m’ obair. Fhuair mi leasan dràibhidh ann an Nissan Leaf, an càr dealanach “plug-a-steach” as mòr-chòrdte.

Tha càr agam agus ged nach cleachd mi cus e, tha dithis nighean òg agam agus uaireannan feumaidh mi a chleachdadh airson tursan beaga sa bhaile far nach eil còmdhail phoblach ann no far an toireadh e ro fhada.

Mar sin, bha mi daonnan airson càr dealanach a bhith agam an àite fear peatrail gus mo lorg carboin ìsleachadh. B’ àbhaist càraichean dealanach a bhith gu math gu math daor ach tha na prìsean a’ nis a’ tighinn sìos mean air mhean agus san latha a th’ ann, cosgaidh Nissan Leaf £20,000.

Chan eil airgead mar sin agam idir ach ann an còig no deichbliadhna eile, deagh sheansa gum bi iad nas saoire no gum bi iad rim faighinn ath-làimh (second hand).

A bharrachd air cosgais, b’ àbhaist ceist a bhith ann mu cho fada sa b’ urrainn dhut draibheadh air charge cuideachd. A-nis, nì an Leaf timcheall air 100 mìle air charge agus tha barrachd is barrachd àiteachan chargigidh ann cuideachd. Cuimhnich cuideachd gu bheil e tòrr nas saoire càr a lìonadh le dealan na le peatral.


 

Cò ris a tha e coltach a bhith a’ dràibheadh càr dealanach?

Gu math eadar-dhealaichte ri càr àbhaisteach! Bha fios agam gum biodh e gu math sàmhach ach bha rud no dhà eile ann ris nach robh nach robh mi an dùil idir. Sa chiad dol a-mach, tha iad fèin-obrachail (automatic) or chan eil gìodharan idir ann.

Agus nas neònaiche na sin, tha a’ bhrèig-làimhe air an làr leis na peadalan eile far am biodh an clutch, an àite a bhith ri do làimh. Feumaidh tu a bhith gu math faiceallach gun a bhith ga chur air fhad’s a tha thu a’ gluasad!

Coltach ri iomadh càr eile cuideachd, chan eil iuchair àbhaisteach ann – feumaidh an iuchair a bhith anns a’ chàr ach chan leig thu leas a phlugadh a-steach do rud sam bith. Agus an àite a bhith a’ tionndadh na h-iuchrach, ‘s e putan tòiseachaidh a th’ agad.

Chanainn gum biodh feum aig a h-uile duine a tha gu bhith a’ cleachdadh càr dealanach air leasan dràibhidh an tòiseach airson tuigsinn gu ceart mar a tha na càraichean ùra seo ag obrachadh.

Tha an càr agam a’ sreap ri 10 bliadhna a dh’aois ach cha d’rinn e ach 40,000 mìle. Ma chumas mi a’ dol e airson beagan bliadhnaichean, tha mi an dòchas gum bi gu leòr agam airson càr dealanach latha buidhe air choireigin!

Alasdair

Air a phostadh ann an Uncategorized | Air a thagadh , , | Sgrìobh beachd

Ais-èirigh rèile ann an Inbhir Garadh #gàidhlig

Bha pìos agam san Albannach, 21/02/14 mu ais-èirigh Rathad-iarainn Inbhir Garadh is Chille Chuimein “an rathad-iarainn nach bu chòir a bhith air a togail”.

IMG_5154

Chithear n t-artagal agam air làrach-lìn an Albannaich agus gheibhear barrachd fiosrachaidh mun phròiseact air an làrach-lìn aca.

‘S e deagh phròiseact a tha seo agus tha mi a’ dèanamh fiughair ris an latha nuair a thòisicheas na trèanaichean air ruith air an rathad-iarainn beag ùr seo.

Alasdair

Air a phostadh ann an A' Ghàidhealtachd, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte | Air a thagadh , , , , | Sgrìobh beachd