Doolish – San Francisco na h-Eòrpa! Turas Mhanainn 4 #gàidhlig #gaelic #gaelg

Tha Manainn gu math coltach ri California, tha fios.  Agus mas e Eilean Mhanainn “an Stàit Òir”, feumaidh gur e Doolish (Douglas) San Fransisco!

california mhanainn

Carson?

Sa chiad dol a-mach, tha Market Street ann am meadhan Dhoolish a bharrachd air an tè ainmeil ann an San Francisco (agus thug sin orm Alcatraz le Nazareth a sheinn nuair a chunnaic mi e!) Nas cudromaiche na sin, coltach ri San Francisco, tha tòrr diofar modhan còmhdhail retro ann an Doolish. Tha rathad-iarainn smuid, slighe-trama eich agus tramaichean-dealanach ann.

Ann an San Franciso, ma tha ùidh agad ann an dòighean còmhdhail eachdraidheil, tha an dàrna cuid busaichean-tràilidh agus tramaichean traidiseanta ann, agus a bharrachd air seo, tha tramaichean-càbaill ann. Tha na tramaichean-càbaill seo ainmeil air feadh an t-saoghail is iad air nochdadh anns na ceudan de dh’fhilmichean is prògraman TBh.

Bha tramaichean-càbaill ann an Doolish ann am Manainn uair cuideachd, eadar 1896 agus 1929. ‘B e seo Tram-vollagh Caabyl Ghoolish Heose (Upper Douglas Cable Tramway).

Mapa de loidhne càbaill Dhoolish

Mapa de loidhne càbaill Dhoolish (bho Wiki Commons)

Dè th’ ann an trama-càbail ma-thà?

Le trama-càbaill, tha càball eadar na rèilichean a tha a’ gluasad fad an t-siubhail. Bidh na tramaichean a’ greimeachadh air a’ chàball airson gluasad agus ga leigeil seachad nuair a tha iad airson stad. Chan eil einnsein no motar air na tramaichean seo idir – dìreach greimeire agus brèig.

Tha tramaichean-càbaill gu math feumail airson àiteachan a tha ro chas airson tramaichean àbhaisteach agus gu dearbh tha San Fransisco agus bràigh baile Dhoolish gu math cnocach cas.

Tha siostaman càbaill gu math cosgail a thogail, ge-tà, agus chan eil iad freagarrach airson astaran fada oir chan obraich iad le càball a tha ro fhada. Feumaidh iad a bhith caran slaodach cuideachd oir bidh na càballan a’ gluasad aig an aon astar fad an t-siubhal agus bhiodh e doirbh is cunnartach greimeachadh air càball a bha a’ dol aig barrachd air 5 no 10 mìle san uair.

Chaidh tòrr siostaman càbaill a thogail anns na 1870an is 1880an, gu h-àraid anns na Stàitean Aonaichte is Àstralia ach nuair a chaidh tramaichean dealanach a chruthachadh bho na 1880s a-mach, ‘s e glè bheag de shiostaman ùra a chaidh fhosgladh, agus gu dearbh, chaidh tòrr de na siostaman tramaichean atharrachadh gu cumachd an dealain.

Mar a tha Cable Car Guy bhon làrach-lìn sgoinneil http://www.Cable-Car-Guy.com ag ràdh:

[Às dèidh dhan trama dealanach a bhith ann] the only reasons to build or retain cable car lines were stubborness, steep hills, or nostalgia. Cable cars survived on Market Street in San Francisco, California and in Chicago, Illinois until 1906 because of opposition to overhead trolley wires. Cable cars survived in Seattle, Washington until 1941 and in Dunedin, New Zealand until 1957 because of steep terrain. Now the only surviving cable cars operate in San Francisco, California because of a combination of stubborness, steep hills, and nostalgia.

Seo cunntas air slighe an Upper Douglas Cable Tramway a chaidh a sgrìobhadh nuair a dh’fhosgail an loidhne ann an 1896:

“The route … commences at the foot of the pier near the southern end of the Promenade, and opposite the Peveril Hotel. From this point it proceeds along Victoria Street, at the top of which it turns sharply to the right up the steep incline of Prospect Hill. The street then curves to the left and some distance further on, by another curve to the right, the tramway is brought into Bucks Road, which is a continuation of Prospect Hill. The route then lies along West View and Woodburn Road, passing several moderate curves until at the northernmost point of the line, Ballaquayle Road is reached. There is a sharp curve here and by a rapidly falling gradient the tram descends to the Broadway … down to the Promenade … which the tramway reaches near the site of the old iron pier.” “Cable Traction in the Isle of Man”, 1896 Railway World. October, 1896.

Ged a dhùin siostam Dhoolish ann an 1929, chaidh aon trama-chàbaill a ghlèidheadh ann am Manainn agus tha e a-nis a’ ruith le bataraidh. Sin car 72/73 a bhios a’ ruith air loidhne nan tramaichean-eich ann an Doolish bho àm gu àm agus a tha ri fhaicinn ann an taigh-tasgaidh airson a’ chòrr den bhliadhna. Seo dealbh den chàr seo anns na seann-làithean air stampa.

douglas01

Cha robh tramaichean-càbaill riamh cho mòr san Roinn Eòrpa sa bha iad anns na Stàitean. Anns an Rìoghachd Aonaichte, bha beagan siostaman ann an Sasainn a bha goirid is nach do mhair ro fhada. Ann an Alba, ge-tà, bha dà shiostam ann a bha nas soirbheachail is nas fhaide agus a mhair nas fhaide. Bha trama-càbaill ann an Dhùn Èideann suas gu 1923 (chaidh iad uile dealanachadh mu dheireadh) agus Subway Ghlaschu, a bha na siostam càbaill suas ri 1935 nuair a chaidh a dhealanachadh.

Alasdair

Air a phostadh ann an Manainn, Mannin, Subway Ghlaschu, tramaichean | Air a thagadh , , , | Sgrìobh beachd

A’ tighinn a dh’aithghearr air Trèanaichean, Tramaichean is Tràilidhean #gàidhlig #gaelic

Tha fhios agad cò ris a tha e coltach: tha thu a’ feitheamh ri bus fad leth-uair a thìde agus an uair sin, thig trì aig an aon àm.

‘S ann mar sin a tha blog trèanaichean, tramaichean is tràilidhean cuideachd! Tha cus ann ri sgrìobhadh mu dheidhinn.

11909302_17224318913102

Tha tòrr rudan a’ tighinn sna beagan seachdainean a tha romhainn:

  • Guest blog sgoinneil bho Dhàibhidh Eyre air turas trèana eadar Madrid agus Dùn Bàrr. Ma tha duine sam bith eile airson guest blog a sgrìobhadh an seo, dìreach leag fios – tha mi airson cluinntinn mu rud sam bith a tha co-chèangailte ri trèanaichean, tramaichean is busaichean-tràilidh.
  • Turas air rathad-iarainn ùr nan Crìochan
  • Tòrr a bharrachd à Manainn! Rathad-iarainn Dealanach Mhanainn, Rathad-iarainn Snaefell, Rathad-iarainn Cidhe Rhumsaa (nach maireann), Slighe-trama Càbail Dhoollish (nach maireann), Slighe-trama Dhoolish a deas.
  • Rathaidean-iarainn Gheansaidh is Dhearsaidh

Alasdair

Alasdair

Air a phostadh ann an Uncategorized | Sgrìobh beachd

Zoom zoom zoom! Nàmhaidean na Gàidhlig is nan rathad-iarainn air twitter #gàidhlig

A bheil na “sùmairean” (zoomers) craicte a tha a’ cur an aghaidh na Gàidhlig air na meadhanan sòisealta a’ cur ort?*

Tha agus ormsa!

Bha daoine gu leòr a’ càineadh na Gàidhlig air twitter is a’ cur an aghaidh soidhnichean rathaid is rèile dà-chànanach san dà sheachdain mu dheireadh.

(Na gabh dragh – bidh iomradh air trèanaichean fhathast – bi foighidneach!)  

Sgrìobh Eòghan Stiùbhart pìos ann an Dàna bho chionn goirid  a’ moladh gun tèid sinn uile an sàs ann an deasbadan twitter agus ann an àiteachan eile le daoine a tha a’ cur air adhart beachdan aineolach mun chànain. Gu dearbh bu chòir dhuinn cur an aghaidh fiosrachadh a tha ceàrr mun Ghàidhlig, ach chan urrainn dhuinn uile sin a dhèanamh.

Tha cuid againn nach fhaod beachdan poilitigeach a chur an cèill a chionn ‘s gu bheil sinn ag obair san t-Seirbheis Chatharra no mar seirbheisich phoblach no ann an naidheachdas mar eisimpleir. (Chan eil mi ag ràdh gu bheil Gàidhlig poilitigeach, ach mar as trice, tha na daoine a tha an aghaidh na Gàidhlig den bheachd gur e rud politigeach/pàrtaidh poilitigeach fhèin a th’ ann a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an dòigh sam bith).

Chan eil e a’ còrdadh ris a h-uile duine a bhith a’ dol an sàs ann an argamaidean air Twitter nas motha, gu h-àraid nuair a tha thu a’ dèiligeadh ri daoine a tha gu math mì-chailear*.

Airson nan daoine nach eil airson pàirt a ghabhail anns an t-strì, tha dòigh eile ann.

Sin dìreach a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig air twitter. Tweetich sa Ghàidhlig, tweetich gu  buidhnean poblach is prìobhaideach sa Ghàidhlig no gu dà-chànanach. Ma nì thu seo, chì an luchd-leantainn agad a’ Ghàidhlig agus, ma gheibh thu retweets, chì tòrr a bharrachd dhaoine na tweets agad.

Bidh mi daonnan a’ dèanamh rudan mar seo. Fhuair mi retweets Gàidhlig bho iomadh, iomadh buidheann thairis air na bliadhnaichean agus chunnaic na mìltean rud beag Gàidhlig mar thoradh air seo. Chan e rud mòr cudromach a tha seo ach nithear càrn mòr de chlachan beaga mar a chanas iad.

mybordersrailway

Fhuair mi RT air tweet Gàidhlig bho @bordersrailway mar phàirt den iomairt #mybordersrailway bho chionn goirid agus bho iomadh rathad-iarainn glèidhte bho Rathad-iarainn Shrath Spè air a’ Ghàidhealtachd gu Rathad-iarainn Epping is Ongar ann am mòr-sgìre Lunnainn.

Tha e a’ cur oirnn nuair a chuireas daoine às leth na Gàidhlig gur e cànan marbh a th’ innte  ach air an làimh eile, chan fhaca is cha chuala tòrr de na daoine seo duine sam bith a’ cleachdadh na Gàidhlig riamh ann an suidheachadh àbhaisteach. Carson nach toir sinn an leisgeul sin air falbh bhuapa? Mar as motha a chì daoine a’ Ghàidhlig, ‘s ann as fheàrr.

Agus ma chleachdas sinn an hashtag #Gaelic a bharrachd air #Gàidhlig (rud a tha mi a’ feuchainn ri dhèanamh sna làithean seo), tha e a’ ciallachadh gum faic luchd na Beurla a tha a’ dol an sàs ann an deasbadan mun chànan gu bheil a’ Ghàidhlig ga cleachdadh ann an tòrr mòr suidheachaidhean agus chan ann a-mhàin air soidhnichean rathaid no heileacoptairean!.

Nis – air cuspair rud beag eadar-dhealaichte, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil mi air seòrsa patrain a mhothachadh a thaobh cuid de na daoine a tha an aghaidh na Gàidhlig ann an deasbadan mar seo. Dh’fhaodte gu bheil mi ceàrr agus bu thoil leam beachdan dhaoine a chluinntinn air seo.

Tha diofar adhbharan aig daoine airson cur an aghaidh na Gàidhlig. Chunnaic sinn tòrr dhaoine a tha an aghaidh na Gàidhlig air adhbharan co-cheangailte ri poilitigs bho chionn goirid mar eisimpleir. Chan eil mi a’ dol a bhruidhinn air sin idir.

‘S ann a tha mi a’ dol a bhruidhinn air cho coltach sa tha cuid de na rudan a chunnaic mi sna meadhanan sòisealta bho dhaoine a tha an aghaidh pròiseactan rèile agus pròiseactan àrainneachdeil agus na rudan a sgrìobhas an aghaidh na Gàidhlig – uaireannan na h-aon daoine.

Ann a bhith a’ leantainn deasbad rathad-iarainn nan Crìochan thar nam bliadhnaichean agus deasbadan a thaobh grunn ath-fhosglaidhean rèile eile, tha e follaiseach gu bheil cuid ann a tha fada fada an aghaidh pròiseactan rèile san bith agus nach eil adhbhar rational follaiseach aca airson seo. Chan eil mi a-mach air NIMBYS ach daoine a tha gu dubh an aghaidh sgeamaichean rèile is trama ann am prionnsabal. Bha tòrr de sin a’ dol anns na Crìochan agus a thaobh tramaichean Dhùn Èideann (fiù’s mus robh trioblaid is connspaid ann leis na cosgaisean!)

An aon rud le tuathanasan gaoithe. Chan eil mi a’ ciallachadh an dàrna cuid NIMBYS no daoine a tha a’ cur an aghaidh sgeama sònraichte air adhbharan àrainneachdail mar dìon nan eun ach air na daoine a tha fada fada an aghaidh leasachadh cumhachd na gaoithe no cumhachd nan tonn ann an dòigh sam bith.

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil cuid a’ faicinn gluasad cànain is an gluasad bho rèile gu rathad, no a bith a’ gluasad bho lo-tech gu hi-tech mar adhartas, is mar adhartas a tha nàdarra is ceart is do-sheachanta . Nuair a rinn mi eachdraidh san sgoil is san oilthigh, bha ainm aca air seo – the Whig view of history. Seo am mìneachadh air ann am Wiki:

Whig history (or Whig historiography) is the approach to historiography which presents the past as an inevitable progression towards ever greater liberty and enlightenment

Mar sin, nuair a tha daoine ag ràdh gur dòcha nach robh cuid de na h-atharrachaidhean sa chomann sòisealta an dàrna cuid math no do-sheachanta, fàsaidh daoine a tha a’ faicinn an t-saoghail mar seo gu math ainfhoiseil, gu h-àraid nuair a thathar a’ moladh regression – trèanaichean is tramaichean ‘seann fhasanta’ an àite càraichean, a’ cleachdadh nas lugha de dhealain seach barrachd, no a’ cleachadh na Gàidhlig an àite na Beurla.

A bheil rudeigin agam an seo, no a bheil mi dìreach a’ smaoineachadh cus?

Alasdair

* Chan eil mi ag idir ag ràdh gu bheil a h-uile duine a tha an aghaidh na Gàidhlig craicte no mi-chàilear.

Air a phostadh ann an Uncategorized | Sgrìobh beachd

Tha Rathad-iarainn nan Crìochan fosgailte – dè a-nis? #gàidhlig #gaelic

‘S e latha mòr mòr a bhios ann do dh’Alba agus don rathad-iarainn nuair a dh’fhosglas rathad-iarainn nan Crìochan gu h-oifigeil a-màireach.

Tha mi air tiocaidean a cheannach gu Bruach Thuaidh airson an teaghlach air fad ann an co-latha-deug. Tha m’athair cèile às na Crìochan agus tha a bhràthair is a bhean a’ fuireach mu 50 slat air falbh bhon stèisean is mar sin, gheibh sinn srùbag cho math ri turas air an trèana!

11906209_977956028930309_263039110_n

Tha e gu math brosnachail gu bheil an uiread de  dh’uidh aig a’ phobal is aig na meadhanan anns an loidhne ùir seo.

Tha mi cho cinnteach ri cinnteach gum bi Rathad-iariann nan Crìochan soirbheachail agus gun cleachd tòrr a bharrachd dhaoine an loidhne seo na bhathar an-dùil. Carson a tha mi cinnteach? A chionn ‘s gun do thachair seo le cha mhòr a h-uile loidhne rèile ùr a chaidh fhosgladh san 30 bliadhna mu dheireadh! Thachair e le Sruighlea-Allmhagh is Bathgate-Àrd Ruigh mar eisimpleir agus gu dearbha fhèin,tachraidh e le Rathad-iarainn nan Crìochan!

‘S e an rud as brosnachail a th’ ann mun ath-fhosgladh seo gu bheil daoine a-nis a’ faighneachd “Dè a-nis?” – dè an ath rathad-iarainn ùr. Chaidh a’ cheist seo fhaighneachd sna pàipearan, air TBh is rèidio agus sna meadhanan sòisealta.

Agus tha beagan iomairtean a tha gu sònraiche làidir aig an àm seo:

  • Campaign for Borders Railgus rathad-iarainn nan Crìochan ath-fhosgladh fad na slighe gu Carlisle. Tha an iomairt air tòiseachadh mar-thà gus an rathad-iarainn a thogail air ais gu Hawick – baile a tha gu math feumach air leasachadh eaconomach.  Ma tha e fìor gur e “ceum gun fheum an ceum à Hawick” – no “a day out of Hawick is a day wasted” mar a chanas iad, tha e gu math cudromach gun tig an rathad-iarainn air ais cho luath sa ghabhas gus am faigh sinn a-staigh dhan àite!
  • StarLink – airson an rathad-iarainn eadar Luacharas agus Cill Rìmhinn ath-fhosgladh ann am Fìobh ath-fhosgladh. Cuideachd air
  • Levenmouth Rail Campaign – gus an rathad-iarainn gu Lìobhann ann am Fìobh ath-fhosgladh. Tha athchuige air-loidhne aca agus tha iad gu math laidir sa choimhearsnachd.
  • Forth Rail Link – iomairt gus an loidhne eadar Allmhagh agus Dùn Phàrlain ath-fhosgladh do phasaindearan. Tha an athchuinge aca air beulaibh Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta.

Luacharas – bu chòir an loidhne ath-thogail gu Cill Rìmhinn

Tha iomairtean a’ dol air adhart cuideachd gus an rathad-iarainn gu Eilean Bhuchain (Ellon) ann an Siorrachd Obair Dheathain agus gus rathad-iarainn ùr gu Port Adhair Ghlaschu fhosgladh.

Tha tòrr mòr chothroman ann airson lìonra rèile na h-Alba an-dràsta. Tha mi an dòchas gum bi Rathad-iarainn nan Crìochan gu math soirbheachail is gun cùm na h-iomairtean seo uile am momentum  gus am faic sinn barrachd rathaidean-iarainn ùra ann an an ùine nach bi ro fhada.

Alasdair

Air m’ipod: The Scorpions Crazy World – 7/10. 

Air a phostadh ann an Ath-fhosglaidhean, rathaidean-iarainn dùinte | Air a thagadh , , , , , , , , , , , , | Sgrìobh beachd

Eilean Gàidhealach nan Trèanaichean – pìos san Albannach mu Mhanainn #gàidhlig #gaelg

Tha pìos agam san Albannach an-diugh mu rathaidean-iarainn Mhanainn. 

Gheibhear an seo e.

Tha mi a’ coimhead air eachdraidh nan rathaidean-iarainn ann am Manainn bho na 1870an dhan latha an-diugh.

Mapa de rathaidean-iarinn Mhanainn mar a tha is mar a bha iad

Mapa de rathaidean-iarinn Mhanainn mar a tha is mar a bha iad. Loidhnichean breac = loidhnichean dùinte

Alasdair

Air a phostadh ann an Mannin | Air a thagadh , , , , , , , , , | Sgrìobh beachd