Citylinking – smart thinking! Turas stèisean Inbhir Garadh 1 #Gàidhlig

Nuair a tha mi a’ dol air tursan gu rathaidean-iarainn glèidhte, bidh mi daonnan a’ dol ann air còmhdhal phoblach. Tha mi ag iarraidh a bhith uaine agus is fhèarr leam cothrom a bhith agam leughadh fhad’s a tha mi a’ siubhal ann, gu h-àraid nuair a tha an t-slige fada. 

A bharrachd air seo, Tha mi a’ fàs aosda (tha m 42 a-nis) agus ma shuidheas mi sìos ann an àite blàth airson barrachd is leth-uair a thìde, tha a h-uile teansa ann gun tuit mi nam chadal, rud nach eil cho math mas e is gu bheil thu a’ dràibheadh!

Chan eil e daonnan furasta a dhol gu rathaidean-iarainn prìobhaideach air còmhdhail phoblach, ge-tà. Gu tric, tha na h-àiteachan doirbh a ruighinn gun chàr. Gu tric, cuideachd, chan eil na rathaidean-iarainn glèidhte fosgailte ach air an Dòmhnaich – an latha as miosa den t-seachdain airson còmhdhail phoblach no airson càr fhaiginn air mhall.

Airson a dhol gu Inbhir Garadh airson latha-fosgailte aig rathad-iarainn Inbhir Garadh is Cille Chuimein air 7 Lùnastal 2016, bha agam ri tòrr mòr planadh is rannsachadh is smaoineachadh a dhèanamh.


Aig a’ cheann thall, cho-dhùinn mi gum bu chòir dhomh am bus fhaighinn gu Inbhir Garadh. Tha bus ann eadar Glaschu is Inbhir Gàradh (bus an Eilean Sgitheanaich) a tha a’ fàgail Glaschu aig 06:50 agus a’ ruighinn Inbhir Gàradh aig 10:54.

Tha mi gu math eòlach air an rathad is am bus seo oir chleachd mi gu tric e nuair a bha mi nam oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig bho chionn 20 bliadhna.


Airson a dhol dhachaidh, cho-dhuin mi gun robh mi a’ dol a choiseachd gu Drochaid an Aonchain taobh Slighe a’ Ghlinne Mhòir gus an trèana a ghlacadh air ais a Ghlaschu.

San dòigh seo, chì mi na seallaidhean sgoinneil an dà chuid bhon rathad-iarainn agus bhon A82 agus bidh cuairt 13 mìle agam air chois cuideachd.

Tha eachdraidh uamhasach inntinneach aig Rathad-Iarainn Inbhir Garadh is Cille Chuimein, loidhne a dh’ fhàg loidhne na Gàidhealtachd an Iar aig Drochaid an Aonachain agus a chaidh gu tuath tron Ghleann Mhòr gu Inbhir Garadh is Cille Chuimein.

Tha mi air pìos a sgrìobhadh mu dheidhinn san Albannach.

Cha do mhair seirbheisean rèile ro fhada – dìreach bho 1903 gu 1933 airson luchd-siubhail, agus dhùin an loidhne uile gu lèir ann an 1947 – bliadhnaichean mus robh sgeul air Beeching (Tuiteam gun Èirigh air agus Leac air a Bheul). Tha tòrr de làrach na loidhne fhathast ann agus tha tòrr ri fhaicinn dhìth bhon A82.

Tha aisiridh na loidhne a-nis air tòiseachadh agus buidheann a-nis ag ath-thogail pàirt den loidhne ann an Stèisean Inbhir Garadh. Gur math a thèid leotha!

Alasdair

Air a phostadh ann an A' Ghàidhealtachd, Railways, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte, treanaichean, Uncategorized | Air a thagadh , , | Sgrìobh beachd

Bho Thristan da Cunha do na h-Eileanan Tarsaing taobh drochaid Harry Potter #gàidhlig

Sgrìobh mi mun turas agam air loidhne na Gàidhealtachd an Iar bho chionn goirid. Bha mi a’ dèanamh air Sabhal Mòr Ostaig airson taisbeanadh le m’ obair agus chòrd e rium glan fhèin. Bha mi nam oileanach ann bho chionn fichead bliadhna (1995-1996) agus tha an t-Eilean Sgitheanach air aon de na h-àiteachan as fheàrr leam air an t-saoghal cho math ri Glaschu is Dùn Èideann.

25653968426_eefb2e0df5

A’ Chrìon-Làraich (CNR)

Bha an turas agam gu tuath cho math is gun do sgrìobh mi bloga mu dheidhinn ach bha an turas agam gu deas eadar Malaig is Glaschu a cheart cho math.

Air a’ bhàta eadar Armadal is Malaig, bha deagh shealladh agam de dh’ Eilean Eige. Cha robh mi riamh anns na h-Eileanan Targsaing (na h-Eileanan Beaga) agus bha mi riamh airson a dhol ann.

25049621344_87dcd75d6b

Is toil leam a bhith a’ leughadh leabhraichean siubhail agus aig an àm seo, tha mi a’ leughadh Rough Guide do na h-Eileanan Falclanach is Seòrsia a Deas. Dìreach roimhe sin, leigh mi Lonely Planet airson Paileastain is Iosrael agus leabhar siubhal mu bhith a’ dol gu St Helena, Ascenscion agus Tristan da Cumhna. Ach ged a chòrdadh turas fada air falbh rium, chosgadh e na miltean mòra de notaichean agus air làithean mar seo, tha mi a’ tuigsinn gu bheil tòrr mòr agam ri fhaicinn ann an Alba fhèin – a’ tòiseachadh le Eige!

Mar ‘completist’ dh’ fheumainn a dhol gu gach eilean – Rùm, Eilean nam Muc, Eilean Cholla agus Eilean Eige. Leugh mi mu dheidhinn còmhlan meatailt ann an Eige air a bheil Slaughter Cave. Feumaidh gu bheil iad math le ainm mar sin!

Às dèidh stèiseann Ghleann Fhionainn, thug mi an camara a-mach gus dealbh a thogail den drochaid. Bha mi an dùil droch dhealbh a thogail tro uinneag car salach. Ach chunnaic stiùiriche na trèana mi agus dh’fhosgail e an dòras airson cab cùl na trèana agus fhuair mi cothrom dealbh a thogail a-mach à uinneag an dràibheir. Abair sealladh is abair dealbh a fhuair mi!

Aig Drochaid an Aonachain, bha mi a’ smaoineachadh air na soidhichean a bhiodh ann uair – “change here for trains to Invergarry and Fort Augustus” gus an do sguir seirbheisean do luchd-siubhail anns na 30an. Smaoinich mi cuideachd air mar a thathar ag ath-bheothachadh pàirt den loidhne ann an Inbhir Gàradh do luchd-turais. Tha mi an dùil tadhail air stèisean Inbhir Gàradh anns an Lùnastal. 

Bha an aimisir blàth is grianach fad na slighe dhachaigh is fhuair mi tòrr dhealbhan. ‘S e an rud as fheàrr mun loidhne gu bheil a choltas ag atharachadh a rèir raithe.

Aig àm na Càisge, chithear tòrr mòr luchd-coiseachd air slighe na Gàidhealtachd an iar loidhne deas. Bha sneachd air na beanntan fhathast ach bha latha cho grianach ann sa chunnaic mi riamh.

Craobhan ri taobh Loidhne na Gàidhealtachd an Iar #gàidhlig #gaelic

A photo posted by Alasdair MacCaluim 🚃 (@alasdairmaccaluim) on

Mur a robh thu riamh air loidhne na Gàidhealtachd an iar, dèan e – an loidhne air fad gu Malaig agus dhan Òban. Mur a h-eil thu air a dhèanamh anns gach ràithe, dèan e a-nis. Agus ma bhios tu a’ dol air gu tric, cuir sìos do leabhar na d’ fhòn làimh is coimhead a-mach air an uinneig.

Alasdair

Air a phostadh ann an A' Ghàidhealtachd, Ath-fhosglaidhean, rathaidean-iarainn, Rathaidean-iarainn glèidhte, Uncategorized | Air a thagadh , , , | 2 beachd(an)

Am Broc ann am BÁC #gaidhlig

Ged a tha mi air leth fhèin dèidheil air Èirinn, Gaeilge agus a h-uile rud co-cheangailte rithe, chan eil mi air cus tìde a chur seachad anns an dùthaich.

Bha mi ann an Ulaidh iomadh turas, an dà chuid anns a’ Phoblachd ann an Tír Chonaill agus ann an Èirinn a Tuath.

14517456007_e0e6d4de56_z

Tha an t-àm a-nis ann sin a chur ceart oir fhuair mi cuireadh a dhol gu co-labhairt ann am Baile Átha Cliath air an ath-mhìos.

Leis cho saor sa tha na tursan plèana gu Èirinn, agus gu sònraichte le Ryanair, bidh a’ mhòr-chuid a’ dol ann san dòigh sin sna làithean seo. Cha bhi mise, ge-tà oir tha mi airson a bhith uaine agus cuideachd airson barrachd den dùthaich fhaicinn.

Capture

A h-uile duine air bòrd IarnRód Éireann!

Mar sin, bidh mi a’ dol air an trèana is air a’ bhàta. Agus gu dearbh, tha e gu tric nas saoire is daonnan nas fhasa tiocaidean trèana/bàta fhaighinn na bhith a’ dol air an itealan mar thoradh air na tiocaidean ‘SailRail’ a tha a’ gabhail a-steach pris na trèana agus a’ bhàta. Faodaidh tu a dhol bho stèisean sam bith ann an Alba, A’ Chuimrigh no Sasainn gu stèisean sam bith an Èirinn (poblachd no NI) taobh Càrn Rìoghain-Beál Feirste, taobh Caergybi/Holyhead-BÁC no taobh Abergwaun/Fishguard-Ros Láir.

14517449519_69700253eb

NIR – an rathad-iarainn beag as fheàrr san t-saoghal!

Tha na tiocaidean gu math saor agus tha na prìsean stèidhichte an àite a bhith ag atharrachadh a rèir iarrtais mar a bhios na tiocaidean plèana.

Tha mi gu bhith a’ dol ann taobh Alba agus air ais taobh na Cuimrigh. Air an t-slighe a-mach, tha mi a’ dol bho Ghlaschu gu Inbhir Air air an trèana, a’ faighinn bus an uair sin gu Carn Ruighinn agus an uair sin a’ faighinn na trèana eadar Beál Feirste agus BÁC. Cosgaidh seo £51.

Capture

Air an t-slighe air ais, bidh mi a’ dol eadar BÁC is Caergybi air a’ bhàta agus an uair sin air an trèana gu Glaschu. Cosgaidh seo £40.

Mar phàirt den turas seo, bi agam ri fuireach ann an Caergybi eadar 00:00 agus 04:25 gus a’ chiad trèana den latha a ghlacadh.

A bheil nightlife math ann an Caergybi??

Airson barrachd fios mu thiocaidean SailRail gu Èirinn, faic the Man in Seat 61.

Alasdair

Air a phostadh ann an Eirinn, rathaidean-iarainn | Air a thagadh , , , , , , , , , , , , , | 3 beachd(an)

Cuidich a’ Chòrnais! #Gàidhlig #Kernewek

Sgrìobh mi post bloga an-uiridh mu rathaidean-iarainn agus cànan na Cùirne.

Ma tha ùidh agad anns a’ Chòrn agus anns a’ Chòrnais, tha mi an dòchas gun còrd na sgrìobh mi riut.

pellgewsewgh

Tha a’ Chòrnais a-nis ann an cunnart. Tha Riaghaltas Bhreatainn air innse bho chionn goirid nach toir iad maoineachadh sam bith don chànan bho seo a-mach.

Cha robh a’ Chòrnais a’ faighinn ach mu £150,000 sa bhliadhna bho Westminster ach rinn e feum do -chreidsinneach don chànan agus chuir e gu mòr ris na bha luchd na Còrnais a’ dèanamh gu saor-thoileach.

Ma tha thu a’ fuireach san RA agus ma tha thu airson Còrnais a chuideachadh, tha athchuinge ann do Phàrlamaid na RA air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Rinn na Cuimrich agus na h-Èireannaich tòrr gus luchd na Gàidhlig a chuideachadh. Tha an cothrom againn a-nis rudeigin a dhèanamh a chuideachas mion-chànan eile gu mòr!

Onan hag oll!

Alasdair

 

Air a phostadh ann an A' Chòrn, Uncategorized | Air a thagadh , , , | 2 beachd(an)

Cadalaiche na Cuimrigh? #Gàidhlig

Seo an dàrna post agam airson Là na Gàidhlig 2016!

Anns a’ phost mu dheireadh agam, bha mi a-mach air moladh a  nochd bho chionn goirid gum bu chòir trèana-caidil no cadalaiche (sleeper) a bhith ann eadar Dùn Èideann agus Gallaibh. Gur math a thèid leis an iomairt chudromaich seo, a bheireadh deagh bhuaidh air Inbhir Nis, Gallaibh agus Arcaibh.

14222061139_958b712601_z

Stèisean Casnewydd, a’ Chuimrigh

Bhon uair sin, tha mi air smaoineachadh air seirbheis cadalaiche eile a bhiodh air leth feumail.  Seo trèana eadar taobh tuath is taobh deas na Cuimrigh, bho Chaergybi /Holyhead gu Caerdydd/Cardiff  agus Abertawe/Swansea agus fiù’s nas fhaide an iar gu Caerfyrddin/Carmarthen.

Carson a tha seo cho cudromach?

Bhiodh e na chuideachadh le aonachadh na dùthcha.

Aig an àm seo, chan eil ceanglaichean rèile math ann eadar taobh deas is taobh tuath na Cuimrigh. Tha prìomh loidhnichean na Cuimrigh uile a’ dol bho iar gu ear, suidheachadh a tha a’ fàgail gu bheil ceanglaichean rèile nas fheàrr eadar a’ Chuimrigh is Sasainn na th’ ann eadar taobh tuath is taobh deas na dùthcha fhèin.

Tha iomairt ann gus an rathad-iarainn bhon thuath gu deas ath-fhosgladh. Seo an loidhne eadar Caerfyrddin/Carmarthen agus Bangor (taobh Llanbedr Pont Steffan/Lampeter, Aberystwyth agus Caernarfon)  a chaidh dhùnadh leis an Dr Olc Beeching (tuiteam gun èirigh air agus leac air a bheul). Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn Traws Link Cymru.

14385589166_7d40bb0873_z

Stèisean Bae Caerdydd (Bàgh Caerdydd) – alight here for Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh

Gus an tachair seo, ge-tà, tha aig daoine ri siubhail fada dhan ear agus a-staigh gu Sasainn airson a dhol eadar tuath is deas. Tha Seanadh na Cuimrigh air trèana luath a chur air dòigh eadar Caergybi agus Caerdydd ach tha e a’ toirt barrachd air 4 uairean a thìde aig an àm seo.

Tha an trèana seo a’ falbh mu 5.30 sa mhadainn agus a’ ruighinn Caerdydd aig mu 10m. ‘S e àm gu math gu math tràth airson falbh air a’ mhadainn a tha sin agus chanainn gum biodh e feumail nam biodh cadalaiche ann a bhiodh a’ fàgail an oidhche roimhe. Dh’fhaodadh e stad ann an Cair/Chester agus Crewe cuideachd air an t-slighe gu deas.

Ma thu airson a dhol eadar Caergybi agus Caerfyrddin, bheir e 7 uairean a thìde. Chan fhulang mòran dhaoine turas cho fada sin air trèana ach mas e is gu bheil thu nad chadal, chan eil e gu diofar ma tha an trèana a’ dol air slighe fada gun chiall!

Alasdair

Air a phostadh ann an A' Chuimrigh, rathaidean-iarainn, Uncategorized | Air a thagadh , , , , , , | Sgrìobh beachd