It’s a long way to the top if you wanna rock an roll! Turas air an Settle and Carlisle (1) #gàidhlig

Feumaidh gu bheil e doirbh do AC/DC ma tha iad ag iarraidh coinneachadh. Leugh mi an am badeigin gun robh Angus a’ fuireach ann an Astràilia, Malcolm ann an Sasainn, Cliff ann an Carolina a Tuath, Phil ann an Sealan Nuadh agus Brian ann am Florida.

Tha an còmhlan agam – Sons of El – rud beag biodach mar sin ged nach eil an t-airgead no an talant againn! Tha mi fhèin, Scott agus Derek a’ fuireach ann an Glaschu ach tha Jake is Ant a’ fuireach ann an Siorrachd York “an t-Siorrachd as Motha agus as fheàrr ann an Sasainn” mar a chanas iad!

Sons of El - dealbh le Tim Faehnrich

Sons of El – dealbh le Tim Faehnrich

‘S ann air an adbhar seo a bha mi ann an Stèisean a’ Mheadhain aig 06:30 Disathairne agus mi a’ dèanamh air Leeds airson cluich leis a’ chòmhlan.

Aig an àm sin madainn Disathairne, tha an stèisean sàmhach falamh agus tha rudan dìreach a’ tòiseachadh air dùsgadh.

Airson a dhol eadar Glaschu is Leeds, bidh thu a’ dol air an rathad-iarainn as bòidhche agus as cliùitiche ann an Sasainn. Tha loidhne na Gàidhealtachd an Iar againn is Loidhne Dhoire aig na h-Èireannaich – tha an Settle and Carlisle aig na Sasannaich.

Mapa Rathad-iarainn Settle is Carlisle

Mapa Rathad-iarainn Settle is Carlisle

Tha an S&C a’ ceangal Cumbria ri Siorrachd York agus e a’ dol tro mhonaidhean is beanntan brèagha. Tha e ainmeil gu sònraichte airson drochaid ainmeil Ribblehead. Chaidh a thogail mar phrìomh loidhne agus b’ àbhaist cuid de na trèanaichean eadar Lunnainn is Dùn Èideann a bhith a’ dol ann taobh an S&C agus Slighe a’ Waverley tro na Crìochan.

Chaidh Slighe a’ Waverley a dhùnadh ann an 1969 agus cha mhòr nach deach an S&C a dhùnadh fichead bliadhna às dèidh sin. Gus airgead a chaomhnadh, bha BR air tòrr de na stèiseanan a dhùnadh air an loidhne agus tòrr de na trèanaichean a ghearradh. AIg tòiseach nan ochadan, cha robh ach dà thrèana gach taobh gach latha agus cha robh ach dà stèisean air fhàgail. Bha BR airson an loidhne a “ruith sìos” mean air mhean gus am b’ urrainn dhaibh a dùnadh uile gu lèir. Cha robh iad a’ faicinn cus feum air aig an àm agus bha obair-chàraidh chosgail a dhìth.

Cha robh a h-uile duine ag aontachadh, ge-tà. Chaidh buidheann iomairt air an robh the Friends of the Settle and Carlisle Line a stèidheachadh gus a dìon. Rinn iad obair sanasachd sgoinneil agus bhrosnaich iad daoine gus an loidhne a chleachdadh – muinntir an àite, luchd-coiseachd agus luchd-turais. Chaidh an luchd-cleachdaidh am meud gu mòr – ged nach robh mòran trèanaichean no stèiseanan air fhàgail – agus chuir seo nàire mhòr air BR a bha a’ cumail a-mach nach robh daoine a’ cleachdadh na loidhne. Rinn iad coiteachadh le luchd-poileataigs cuideachd.

Chuir BR iarrtas oifigeil dhan Riaghaltas gus an loidhne a dhùnadh. Ann an 1989, ge-tà, às dèidh dha cnuasachadh air, dhiùlt am Ministear an t-iarrtas. Cò am ministear? Fear Mìcheal Portillo!

‘S e deagh naidheachd a bha seo dhan S&C ach bha e na bu chudromaich buileach dhan lìonra rèile air fad. Thathar a-nis a’ coimhead air a’ cho-dhùnadh seo mar chruth- atharrachadh ann am poileasaidh rathaidean-iarainn. Aig tòiseach/meadhan nan 60an, chaidh tòrr mòr loidhnichean a dhùnadh mar thoradh air Beeching. Aig deireadh nan 1960an, chaidh barrachd a dhùnadh, cuid a chaidh moladh le Beeching is cuid nach deach. Bha cuid de na loidhnichean gu math mòr is cudromach. Ged nach robh an  uiread de dhùnaidhean sna 70an is 80an, bha faireachdainn ann gun robh na rathaidean-iarainn a’ crìonadh mean air mhean agus gur e an càr is an làraidh an t-slighe air adhart.

Le barrachd ùidh aig daoine san àrainneachd, trafaig a’ dol am miosad is soirbheas iomairt InterCity BR, bha an co-dhùnadh an S&C a chumail gu math samhlachail. Bho sin a-mach, cha deach loidhne chudromach sam bith eile a dhùnadh agus chan eil luchd-poilitigs no companaidhean rèile fiù ‘s a’ bruidhinn mu rathaidean-iarainn a dhùnadh tuilleadh.

Tha an S&C fhèin na shamhla air seo. Tha an loidhne loma-làn trèanaichean bathair a-nis agus tha luchd-cleachdaidh na loidhne a’ dol am meud fhathast le barrachd trèanaichean is stèiseanan ath-fhosgailte.

Stèisean Inbhir Theòrsa – thug an co-dhùnadh gus an S&C a shàbhaladh dòchas mòr do loidhnichean dùthchail eile.

Ri leantainn….

Alasdair

staran@tesco.net

Air a phostadh ann an rathaidean-iarainn | Air a thagadh , , , , , , , | Sgrìobh beachd

Rathaidean-iarainn sna dùthchannan Ceilteach – A’ Chòrn / Kernow #gaidhlig #kernewek

Thug sinn sùil air rathaidean-iarainn na h-Alba, na h-Èireann agus na Cuimrigh cho math ri lìonra-rèile Mhanainn. Dè mu dheidhinn nan dùthchannan Ceilteach eile, ge-tà: a’ Chòrn agus a’ Bhreatainn Bheag?

Seo mapa de na rathaidean-iarainn Còrnach mar a tha iad an-diugh.

CornwallRailwayMap

(Bho WIkimedia Commons)

‘S e prìomh-loidhne na Cùirne an loidhne as cudromaiche san dùthaich. Tha e a’ tighinn a-steach dhan dùthaich thairis air an Tamar air drochaid ainmeil Royal Albert ann an Essa (no Saltash mar a th’ air sa Bheurla) agus a’ dol gu Penzance (Còrnais: Pensans) aig ceann eile na dùthcha. Chaidh an loidhne seo, agus a’ mhòr-chuid de na loidhnichena eile sa Chòrn, a thogail le Brunel agus mar sin, bha i sa ghèidse-leathann (7′) aig an Great Western Railway fad iomadh bliadhna gus an deach atharrachadh gu gèidse-choithcheann (4′ 81/2″)  anns na 1890an.

Seo mapa den lìonra mus deach tòrr a sgrios leis an Dr Beeching (tuiteam gun èirigh air agus leac air a bheul!) Mar a chithear air a’ mhapa, dh’fhàg an Dr Olc taobh tuath na dùthcha gun rathad-iarainn sam bith agus cuid de na bailtean as cudromaiche far an lìonra mar Bude/Porthbud, Padstow/Lannwedhenek agus Wadebridge/Ponswad .

Rathaidean-iarainn na Cùirne mus deach an sgrìobh leis an Dr Olc Beeching

Rathaidean-iarainn na Cùirne mus deach an sgrìobh leis an Dr Olc Beeching

Bhuail na gearraidhean gu dona air a’ Chòrn oir ged nach robh na loidhnichean trang sa gheamhradh, bha iad loma-làn luchd-turais rè mìosan an t-samhraidh agus bha an trafaig air na rathaidean uamhasach aig an àm sin den bhliadhna, fiù’s sna 60an.

Gu fortanach, chaidh beagan de na slighean dùinte ath-fhosgladh mar loidhnichean glèidhte, ge-tà: Bodmin and Wenford Railway, Helston Railway, Lappa Valley Railway agus an Launceston Steam Railway.

Coltach ri Alba, tha seirbheis trèana oidhche eadar Lunnainn agus a’ Chòrn – an Night Riviera eadar Lunnainn Paddington agus Penzance. Latha de na làithean, mar phàirt den turas a tha mi airson dèanamh eadar Sealtainn is Scilly (tha Taigh Iain Ghròt gu Land’s End ro fhurasta!), bu toil leam a dhol air a’ Chaledonian Sleeper bho Inbhir Nis gu Lunnainn aon oidhche agus air an Night Riviera an ath oidhche!

Trèana oidhche ann an Glaschu. 'S bochd gun robh e dìreach a' dol gu Lunnainn agus chan ann fad na slighe gu Penzance! Trèana oidhche ann an Glaschu. 

Tha poilitigs is cànain na Cùirne gu math inntinneach a bharrachd air an rathad-iarainn. Seo mapa den lìonra a rinn mi sa Chòrnais leis na prìomh stèiseanan.

Mapa de rathaidean-iarainn na Cùirne (prìomh stèiseanan a-mhàin)

Mapa de rathaidean-iarainn na Cùirne (prìomh stèiseanan a-mhàin)

Tha eachdraidh na Còrnais gu math inntinneach. Anns a’ mhapa seo chithear crìonadh a’ chànain. Chaochail na daoine mu dheireadh aig an robh i gu fileanta san 18mh linn.

Ged nach robh duine sam bith air fhàgail aig an robh an cànan bho thùs, bha gu leòr sgrìobhte innte, a’ mhòr-chuid dheth sgrìobhte sna meadhan aoisean ach le beagan a bharrachd sgrìobhte san 17mh is 18mh linn. Air an adhbhar seo, ghabhadh an cànan ath-chruthachadh.

Crìonadh na Còrnais (bho WikiMedia Commons)

Crìonadh na Còrnais (bho WikiMedia Commons)

Thòisich an t-ath-bheothachadh ann an 1904 nuair a dh’fhoillsich Henry Jenner (1848-1934), a Handbook of the Cornish Language agus chaidh Jenner a leantainn le R. Morton Nance (1873-1959) a sgrìobh is a dh’fhoillsich faclairean is leabhraichean ionnsachaidh sa chànan, gu sònraichte Cornish for All (1929).

Cha robh dòigh-sgrìobhaidh aonaichte aig a’ Chòrnais gu traidiseanta agus bha feum air seo airson an ath-bheothachaidh. ‘S e Còrnais Aonaichte a bh’ aig Nance air an dòigh sgrìobhaidh a bh’ aige airson Còrnais agus b’ e seo an dòigh sgrìobhaidh a bh’ aig a h-uile duine fad 50 bliadhna.

Lean iomairtean na cànain gu soirbheachail gu nas 80an le barrachd is barrachd dhaoine a’ fàs fileanta sa chànain agus le clann a-nis ann aig an robh Còrnais bho thus airson a’ chiad turas ann an 200 bliadhna!

Anns na 80an, ge-tà, dh’fhàs e follaiseach gun robh beagan mhearachdan ann an Còrnais Aonaichte. Air an adhbhar seo, chaidh dòigh-litreachaidh ùr a chruthachadh: Kernewek Kemmyn – (Common Cornish) – gus na mearachdan a chur ceart. Ghabh a’ mhòr-chuid de luchd-labhairt na Còrnais agus buidhnean cànain ris an dòigh-litreachaidh seo ach bha cuid ag iarraidh cumail ri Còrnais Aonaichte.  “Is dòcha nach eil i foirfe”, thuirt iad, “ach rinn i a’ chùis fad ùine mhòr agus carson a bu chòir dhuinn atharrachadh a-nis”.

An uair sin, ge-tà, chaidh dòigh-sgrìobhaidh eile a chruthachadh – seo Còrnais Nuadh  (Modern Cornish).  Bha seo gu math eadar-dhealaichte ris an dà dhòigh-sgrìobhaidh eile oir bha iad sin stèidhichte gu ìre mhòr air Còrnais bho na meadhan-aoisean ach bha Còrnais Nuadh stèidhichte air na rudan mu dheireadh a chaidh a sgrìobhadh sa chànan san 17mh is 18mh linn. Cha do chòrd seo ris na buidhnean cànain eile, ge-tà, oir bha iad den bheachd nach robh gu leòr sgrìobhte de Chòrnais dheireannaich airson a bhith cinnteach gun robh an siostam aca ceart agus gun robh cus Beurlachas sa chànan an dà chuid a thaobh briathrachais agus gràmair aig an àm sin.

Dh’fhàs an eas-aonta eadar na diofar dhòighean sgrìobhaidh gu math gu math mòr agus chaidh tòrr den luchd-iomairt a-mach air a’ chèile gu dubh.

Dh’fhàs cuisean cho dona is nach robhar a’ dèanamh adhartas sam bith le bhith a’ cur air adhart na cànain ann an dòigh shusbainteach  – soidhnichean, foghlam agus mar sin air adhart a chionn ‘s gun robh luchd-labhairt na cànain cho trang a bhith a’ sabaid nam measg fhèin agus a chionn ‘s gun robh na diofar dòighean-litreachaidih a’ toirt leisgeul do na h-ùghdarrasan gun dad a dhèanamh airson na Còrnais.

Mu dheireadh, ge-tà, dh’aithnich tòrr nach robh an suidheachadh seasmhach agus nach tigeadh adhartas mur a robh aonta ann air litreachadh. Às dèidh don chànan aithne fhaighinn bho Riaghaltas Bhreatainn tro Chairt Eòrpach nam Mion-chànanan ann an 2001, bhathar an dùil ri barrachd taic is leasachadh dhan chànan agus chaidh MAGA – Keskowethyans an Taves Kernewek (MAGA – the Cornish Language Partnership) a stèidheachadh ann an 2005 gus Còrnais a bhrosnachadh agus bha MAGA an sàs gu mòr ann a bhith a’ cruthachadh siostam-litreachaidh standard le aonta bho na buidhnean cànain uile. ‘S e seo a tha air a chleachadh airson soidhnichean oifigeil is mar sin air adhart. Bho chaidh seo aontachadh, tha tòrr a bharrachd soidhnichean dà-chànanach ann agus tha Comhairle na Cùirne (Cornwall Council) dìreach air plana Còrnais aontachadh airson a’ chiad uair.

Penn an Wlas = Land’s End

Chan eil foghlam tro mheadhan na Còrnais ann fhathast ach tha tòrr luchd-ionnsachaidh ann. A rèir rannsachaidh bho chionn còig bliadhna, tha mu 2,000 fileanta sa Chòrnais. Chan eil sin idir dòna airson cànan aig nach robh neach-labhairt sam bith ann an n1900!

A thaobh poileataigs, chan eil fèin-riaghaladh aig a’ Chòrn ach tha iomairt làidir airson seanadh dhan dùthaich. Tha pàrtaidh poilitigeach ann – Mebyon Kernow (“mic na Cùirne”) a tha airson seanadh a stèidheachadh coltach ri Seanadh na Cuimrigh no Pàrlamaid na h-Alba. Tha iad uaine agus air an làimh chlì agus tha ceithir comhairlichean aca air air Comhairle na Cùirne (Cornwall Council). A bharrachd air Mebyon Kernow, tha buidheann iomairt ann a tha fosgailte do dhaoine bho phàrtaidh sam bith: Cornish Constitutional Convention: Senedh Kernow. Ged nach eil sgeul air seanadh dhan Chòrn fhathast, ge-tà, tha Riaghltas na RA air na Còrnaich aithneachadh mar mion-shluagh tron European Framework Convention for the Protection of National Minorities.  Chaidh barrachd cumhachdan a thiomnachadh (devolved) gu Comhairle na Cùirne bho chionn goirid cuideachd le Riaghaltas na RA.

‘S e àm inntinneach a tha seo airson na Cùirne a thaobh cànain is poileataigs.

Alasdair

Air a phostadh ann an A' Chòrn, rathaidean-iarainn | Air a thagadh , , , , , , | 1 bheachd

Rathaidean-iarainn Eileanan a’ Chaolais #gàidhlig

Tha am blog seo air sùil a thoirt air rathaidean-iarainn Mhanainn iomadh turas. ’S e dùthaich gu math inntinneach a th’ ann a thaobh rathaidean-iarainn, bun-reachd agus cànain.

Tha an aon rud fìor a thaobh nàiseanan eileanach elie a tha faisg oirnn – Eileanan a’ Chaolais: Deàrsaidh, Geàrnsaidh (Geansaidh?), Àldarnaigh agus Sarc.

Coltach ri Manainn, ‘s e eisimileachdan a’ chrùin (crown dependencies) a th’ ann am Bàillidhneachd Dheàrsaidh (Bailiwick of Jersey) is Bàillidhneachd Gheàrnsaidh (Baliwick of Guernsey): nàiseanan fèin-riaghlach fon chrùn nach eil nam pàirt den RA.

Tha an cànanan fhèin aig Deàrsaidh is Geàrnsaidh cuideachd – dualchainntean de  Fhrangais Nòrmanach.

Tha na cànanan gu math lag a-nis ach tha iad cudromach a thaobh fèin-aithne nàiseanta is gu math follaiseach ann an soidhnichean, tachartasan oifigeil, ainmean-àite is sloinnidhean is mar sin air adhart. Tha oidhirpean ath-bheothachaidh ann cuideachd, gu h-àraid ann an Deàrsaidh far a bheil L’Office du Jèrriais gu math gnìomhach. Chaidh Coimisean Cànan Dheàrsaidh a stèidheachadh bho chionn goirid cuideachd.

Gu mi-fhortanach, ge-tà, tha Frangais Aldarnaidh a-nis air a dhol bàs agus tha e coltach gu bheil Sarcais cha mhòr air a dhol à bith cuideachd.

Sin poilitigs agus cànanan, ma tha, ach a bheil rathad-iarainn sam bith aca?

Ann an Deàrsaidh, bha dà rathad-iarainn aca uair. Dhùin iad seo gu math tràth mar thoradh air farpais bho na busaichean.

Rathaidean-iarainn Dheàrsaidh - bho Wikimedia Commons

Rathaidean-iarainn Dheàrsaidh – bho Wikimedia Commons

Chan eil an t-eilean buileach gun trèanaichean, ge-tà. Tha loidhne ghoirid ann an Taigh-tasgaidh Pallot, ann an cearcall, le trèanaichean-smùid.

Ann an Gearnsaidh, bha rathad-iarainn ann cuideachd, eadar 1879 agus 1934. ‘S e slighe-trama a bha seo, le tramaichean smùid an tòiseach agus an uair sin, bho 1892, le tramaichean dealanach.

Guernsey_Railway_Company

Rathad-iarainn Gheàrnsaidh – Saint Peter Port gu Saint Sampsons – bho Wikimedia Commons

Chan eil rathad-iarainn air fhàgail ann an Gearsnaidh fhèin an-diugh, ach tha rathad-iarainn ann an eilean eile a tha mar phàirt de Bhàilidhneachd Gheànsaidh (The Bailiwick of Guernsey).

Seo Àldarnaigh no Alderney. Tha rathad-iarainn Àldarnaigh air aon de na loidhnichean glèidhte as inntinniche a th’ ann. Chaidh a thogail gus clach a thoirt bhon chuaraidh gus cuideachadh le obair togail air a’ chidhe agus air gearastanan a bhathar a’ togail aig an àm agus an uair sin gus clach a thoirt do bhàtaichean. Cha robh seirbheis riamh ann do luchd-siubhail – ged a fhuair Bhictoria is Albert cothrom a dhol air ann an 1854.

Dhùin an rathad-iarainn airson bathair anns na 70an ach dh’fhosgail e mar loidhne do luchd-turais ann an 1980. Tha an loidhne mu 2 mhìle a dh’fhaide.

Rathad-iarainn Àldarnaigh, bho làrach-lìn rathad-iarainn Àldarnaigh

Rathad-iarainn Àldarnaigh, bho làrach-lìn rathad-iarainn Àldarnaigh

Tha seo uile neo-àbhaisteach gu leòr ach a bharrachd air sin, chan e carabadan cuaraidh a chithear a-nis ach trèanaichean tiub Lunnainneach air an tarraing le shunter beag!

A bharrachd air an rathad-iarainn, tha suidheachadh bun-reachdail Àldarnaidh gu math inntinneach do dh’anarag mar mi fhèin. Is e pàirt de Bhailidhneachd Gheansaidh a th’ ann ach tha fèin-riaghaladh aig Geansaidh taobh a-staigh na  baillidheachd agus tha a pàrlamaid fhèin aig an eilean: Stàitean Àldarnaigh – the States of Alderney.

Tha eilean fèin-riaghalach eile taobh a-staigh Bàilnidheachd Gheàrnsaidh – Eilean Sarc. Ged is e eilean gu math beag a th’ ann is gun ach 600 a’ fuireach ann, tha a phàrlamaid fhèin aig Sark cuideachd – the Chief Pleas – pàrlamaid a tha gu math gu math cumhachdach – nas cumhachdaiche na pàrlamaid Àldarnaigh. Inntinneach – ach cha robh rathad-iarainn aca riamh, gu mì-fhortanach!

Seo beagan a bharrachd fiosranciadh mu na h-Eileanan:

Dùthaich Bratach Sluagh Meud
Deàrsaidh  Flag_of_Jersey.svg 99,500 118.2 km2
Geàrnsaidh  guensaidh 65,849 78 km2
Àldarnaigh  220px-Flag_of_Alderney.svg 1,903 8 km2
Sarc  800px-Flag_of_Sark.svg 600 5.45 km2

Alasdair

Air a phostadh ann an Uncategorized | Air a thagadh , , , , , , | 3 beachd(an)

Iasgach Cruthachail ann an Eilean nan Damnaichte! #gàidhlig #mod2015

Gach bliadhna aig àm a’ Mhòid, bidh e a’ cur dragh orm cho dona sa tha an taste ciùil aig mo cho-Ghàidheil. Gu fortanach, tha mo cho-Ghàidheil a’ smaoineachadh an aon rud mu mo dheidhinn-sa!

A' fàgail an Òbain as dèidh a' Mhòid

A’ fàgail an Òbain as dèidh a’ Mhòid

Ach ged nach toil leam am Mòd fhèin (no fèis ciùil Bhictorianach sam bith eile), tha e daonnan math a bhith ann is a’ faicinn nan gaisgeach uile a bhios a’ dol ann – cho fad’s as urrainn dhomh an ceòl traidiseanta agus an tartan a sheachnadh!

Bha mi aig a’ Mhòd anns an Òban airson latha na bu thràithe an t-seachdain seo airson coinneamh no dhà agus chòrd e rium glan fhèin. Tha mi uamhasach dèidheil air a’ bhaile agus fhuair mi cothrom iomadh caraid fhaicinn. ‘S e deagh leisgeul a bh’ ann a dhol air rathad-iarainn na Gàidhealtachd an Iar cuideachd!

Am measg nan gaisgeach ris an robh mi a’ bruidhinn aig a’ Mhòd, bha EIlidh Lewsey bho LearnGaelic.net. Tha mi fhèin is Eilidh gu math deidheil air metailt throm agus tha mi fada den bheachd gum bu chòir prògram meatailt a bhith againn air BBC Alba le ainm mar Eilean nan Damnaichte!

Fhuair mi cothrom bruidhinn ri Eòghan Stiùbhart is Liam Alasdair Crouse aig DànaMag cuideachd. Am measg cuspairean eile, bha sinn a’ bruidhinn air tursan rathaid is rèile sna Stàitean agus sòiseo-chànanachas.

Mar a thachair e, bha mi air a bhith a’ smaoineachadh gu cruaidh air sòiseo-chànanachas fad an latha sin. Thoisich e nuair a chunnaic mi an ìomhaigh seo air an t-sràid taobh a-muigh bùth. Chunnaic mi e agus smaoinich mi “iasgach cruthachail”.

iasgach cruthachail

Seo carson:

Tha  mi fhèin is mo chàirdean gaisgeil is co-luchd-iomairt Gàidhlig Alison Lang is Wilson MacLeòid gu math dèidheil air an leabhar Rules for Radicals leis an sgrìobhadair radaigeach  Saul Alinsky.

Fhuair sinn an deagh abairt “iasgach cruthachail” bhon leabhar agus ‘s ann tric a bhios sinn ga cleachdadh a thaobh cùisean na Gàidhlig. Seo na thuirt Alinsky:

RATIONALIZATION

A large shadow over organizing efforts, in the beginning, is, then, rationalization. Everyone has a reason or rationalization for what he does or does not do. No matter what, every action carries its rationalization.

One of Chicago’s political ward bosses nationally notorious for his use of the chain ballot and multiple voting once unleashed a tirade well seasoned with alcohol on my being a disloyal American. He climaxed with, “And you, Alinsky! When that great day of America, election day, comes around — that day of the right to vote for which our ancestors fought and died — when that great day comes around you care so little for your country that you never even bother to vote more than once!”

Organizing, one must be aware of the tremendous importance of understanding the part played by rationalization on a mass basis — it is similar to the function on an individual basis. On a mass basis it is the community residents’ and leadership’s justification for why they have not been able to do anything until the organizer appeared. It is primarily a subconscious feeling that the organizer is looking down on them, wondering why they did not have the intelligence, so to speak, and the insights, to realize that through organization and the securing of power they could have resolved many of the problems they’ve lived with for these many years — why did they have to wait for him? With this going on in their minds they throw up a whole series of arguments against various organizational procedures, but they are not real arguments, simply attempts to justify the fact that they have not moved or organized in the past. Most people find this necessary, not only to justify themselves to the organizer, but also to themselves.

In an individual a psychiatrist would call these “rationalizations,” as we call them here, “defenses.” The patient has a series of defenses, which in therapy have to be broken through to get to the problem — which the patient then is compelled to confront. Chasing rationalizations is like attempting to find the rainbow. Rationalizations must be recognized as such so that the organizer does not get trapped in communication problems or in treating them as the real situations.

An extreme example, but one that very clearly spelled out the nature of rationalizations, came about three years ago when I met with various Canadian Indian leaders in the north of a Canadian province. I was there at the invitation of these leaders, who wanted to discuss their problems and solicit my advice. The problems of the Canadian Indians are very similar to those of the American Indians. They are on reservations, they are segregated, relatively speaking, and they suffer from all the general discriminatory practices Indians have been subjected to since the white man took over North America. In Canada the census figures on the Indian population range from 150,000 to 225,000 out of a total population estimated at between 22 and 24 million.

The conversation began with my suggesting that the general approach should be that the Indians get together, crossing all tribal lines, and organize. Because of their relatively small numbers I thought that they should then work with various sectors of the white liberal population, gain them as allies, and then begin to move nationally. Immediately I ran into the rationalizations. The dialogue went something like this (I should preface this by noting that it was quite obvious what was happening since I could see from the way the Indians were looking at each other they were thinking: “So we invite this white organizer from south of the border to come up here and he tells us to get organized and to do these things.

What must be going through his mind is: “What’s wrong with you Indians that you have been sitting around here for a couple of hundred years now and you haven’t organized to do these things?'” And so it began):

Indians: Well, we can’t organize.

Me: Why not?

Indians: Because that’s a white man’s way of doing things.

Me (I decided to let that one pass though it obviously was untrue, since mankind from time immemorial has always organized, regardless of what race or color they were, whenever they wanted to bring about change): I don’t understand.

Indians: Well, you see, if we organize, that means getting out and fighting the way you are telling us to do and that would mean that we would be corrupted by the white man’s culture and lose our own values.

Me: What are these values that you would lose?

Indians: Well, there are all kinds of values.

Me: Like what?

Indians: Well, there’s creative fishing.

Me: What do you mean, creative fishing?

Indians: Creative fishing.

Me: I heard you the first time. What is this creative fishing?

Indians: Well, you see, when you whites go out and fish, you just go out and fish, don’t you?

Me: Yeah, I guess so.

Indians: Well, you see, when we go out and fish, we fish creatively.

Me: Yeah. That’s the third time you’ve come around with that. What is this creative fishing?

Indians: Well, to begin with, when we go out fishing, we get away from everything. We get way out in the woods.

Me: Well, we whites don’t exactly go fishing in Times Square, you know.

Indians: Yes, but it’s different with us. When we go out, we’re out on the water and you can hear the lap of the waves on the bottom of the canoe, and the birds in the trees and the leaves rustling, and — you know what I mean?

Me: No, I don’t know what you mean. Furthermore, I think that that’s just a pile of shit. Do you believe it yourself?

This brought a shocked silence. It should be noted that I was not being profane purely for the sake of being profane, I was doing this purposefully. If I had responded in a tactful way, saying, “Well, I don’t quite understand what you mean, “we would have been off for a ride around the rhetorical ranch for the next thirty days. Here profanity became literally an up-against-the-wall bulldozer.

From there we went off to creative welfare. “Creative welfare” seemed to have to do with “since whites stole Indians’ lands, all Indians’ welfare payments are really installment payments due to them and it’s not really welfare or charity.” Well, that took us another five or ten minutes, and we kept breaking through one “creative” rationalization after another until finally we got down to the issue of organization.

Mar a thachair e, bha Alison air an aon ìomhaigh fhaicinn agus chuir i seo suas air Twitter.

Agus seo an fhreagairt

Leasan dhuinn uile!

Chuala mi iomadh eisimpleir de dh'”iasgach cruthachail” ann an saoghal na Gàidhlig fad nam bliadhnaichean. Gach turas a nì cuideigin le Gàidhlig gearan mu rudan ùra a bhith air an dèanamh tron chànan is iad ag ràdh “tha sin fuadan”, no daoine ag ràdh rudan gòrach mar “chan eil ann an sin ach Beurla tro mheadhan na Gàidlhlig” no daoine ag ràdh “chan eil e math gu leòr an cànan ionnsachadh, feumaidh tu  an cultar ionnsachadh” smaoinichidh mi “iasgach cruthachail”.  No nuair a tha daoine aig a bheil Gàidhlig a’ cumail a-mach nach eil luchd-ionnsachaidh no na bailtean mòra cudromach dhan Ghàidhlig – sin “iasgach cruthachail”.

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil an t-àm againn “iasgach cruthachail” a thoirt a-staigh gu briathrachas na Gàidhlig!

Alasdair

Air m’ ipad: The Clash London’s Calling (1979), 9/10. (Strummer is Jones – sin dithis a chuireadh an aghaidh iasgach cruthachail gu làidir!)

An leabhar agam: St Helena, Ascension, Tristan da Cuhna, Brandt Guide.

Air a phostadh ann an Uncategorized | 1 bheachd

Doolish – San Francisco na h-Eòrpa! Turas Mhanainn 4 #gàidhlig #gaelic #gaelg

Tha Manainn gu math coltach ri California, tha fios.  Agus mas e Eilean Mhanainn “an Stàit Òir”, feumaidh gur e Doolish (Douglas) San Fransisco!

california mhanainn

Carson?

Sa chiad dol a-mach, tha Market Street ann am meadhan Dhoolish a bharrachd air an tè ainmeil ann an San Francisco (agus thug sin orm Alcatraz le Nazareth a sheinn nuair a chunnaic mi e!) Nas cudromaiche na sin, coltach ri San Francisco, tha tòrr diofar modhan còmhdhail retro ann an Doolish. Tha rathad-iarainn smuid, slighe-trama eich agus tramaichean-dealanach ann.

Ann an San Franciso, ma tha ùidh agad ann an dòighean còmhdhail eachdraidheil, tha an dàrna cuid busaichean-tràilidh agus tramaichean traidiseanta ann, agus a bharrachd air seo, tha tramaichean-càbaill ann. Tha na tramaichean-càbaill seo ainmeil air feadh an t-saoghail is iad air nochdadh anns na ceudan de dh’fhilmichean is prògraman TBh.

Bha tramaichean-càbaill ann an Doolish ann am Manainn uair cuideachd, eadar 1896 agus 1929. ‘B e seo Tram-vollagh Caabyl Ghoolish Heose (Upper Douglas Cable Tramway).

Mapa de loidhne càbaill Dhoolish

Mapa de loidhne càbaill Dhoolish (bho Wiki Commons)

Dè th’ ann an trama-càbail ma-thà?

Le trama-càbaill, tha càball eadar na rèilichean a tha a’ gluasad fad an t-siubhail. Bidh na tramaichean a’ greimeachadh air a’ chàball airson gluasad agus ga leigeil seachad nuair a tha iad airson stad. Chan eil einnsein no motar air na tramaichean seo idir – dìreach greimeire agus brèig.

Tha tramaichean-càbaill gu math feumail airson àiteachan a tha ro chas airson tramaichean àbhaisteach agus gu dearbh tha San Fransisco agus bràigh baile Dhoolish gu math cnocach cas.

Tha siostaman càbaill gu math cosgail a thogail, ge-tà, agus chan eil iad freagarrach airson astaran fada oir chan obraich iad le càball a tha ro fhada. Feumaidh iad a bhith caran slaodach cuideachd oir bidh na càballan a’ gluasad aig an aon astar fad an t-siubhal agus bhiodh e doirbh is cunnartach greimeachadh air càball a bha a’ dol aig barrachd air 5 no 10 mìle san uair.

Chaidh tòrr siostaman càbaill a thogail anns na 1870an is 1880an, gu h-àraid anns na Stàitean Aonaichte is Àstralia ach nuair a chaidh tramaichean dealanach a chruthachadh bho na 1880s a-mach, ‘s e glè bheag de shiostaman ùra a chaidh fhosgladh, agus gu dearbh, chaidh tòrr de na siostaman tramaichean atharrachadh gu cumachd an dealain.

Mar a tha Cable Car Guy bhon làrach-lìn sgoinneil http://www.Cable-Car-Guy.com ag ràdh:

[Às dèidh dhan trama dealanach a bhith ann] the only reasons to build or retain cable car lines were stubborness, steep hills, or nostalgia. Cable cars survived on Market Street in San Francisco, California and in Chicago, Illinois until 1906 because of opposition to overhead trolley wires. Cable cars survived in Seattle, Washington until 1941 and in Dunedin, New Zealand until 1957 because of steep terrain. Now the only surviving cable cars operate in San Francisco, California because of a combination of stubborness, steep hills, and nostalgia.

Seo cunntas air slighe an Upper Douglas Cable Tramway a chaidh a sgrìobhadh nuair a dh’fhosgail an loidhne ann an 1896:

“The route … commences at the foot of the pier near the southern end of the Promenade, and opposite the Peveril Hotel. From this point it proceeds along Victoria Street, at the top of which it turns sharply to the right up the steep incline of Prospect Hill. The street then curves to the left and some distance further on, by another curve to the right, the tramway is brought into Bucks Road, which is a continuation of Prospect Hill. The route then lies along West View and Woodburn Road, passing several moderate curves until at the northernmost point of the line, Ballaquayle Road is reached. There is a sharp curve here and by a rapidly falling gradient the tram descends to the Broadway … down to the Promenade … which the tramway reaches near the site of the old iron pier.” “Cable Traction in the Isle of Man”, 1896 Railway World. October, 1896.

Ged a dhùin siostam Dhoolish ann an 1929, chaidh aon trama-chàbaill a ghlèidheadh ann am Manainn agus tha e a-nis a’ ruith le bataraidh. Sin car 72/73 a bhios a’ ruith air loidhne nan tramaichean-eich ann an Doolish bho àm gu àm agus a tha ri fhaicinn ann an taigh-tasgaidh airson a’ chòrr den bhliadhna. Seo dealbh den chàr seo anns na seann-làithean air stampa.

douglas01

Cha robh tramaichean-càbaill riamh cho mòr san Roinn Eòrpa sa bha iad anns na Stàitean. Anns an Rìoghachd Aonaichte, bha beagan siostaman ann an Sasainn a bha goirid is nach do mhair ro fhada. Ann an Alba, ge-tà, bha dà shiostam ann a bha nas soirbheachail is nas fhaide agus a mhair nas fhaide. Bha trama-càbaill ann an Dhùn Èideann suas gu 1923 (chaidh iad uile dealanachadh mu dheireadh) agus Subway Ghlaschu, a bha na siostam càbaill suas ri 1935 nuair a chaidh a dhealanachadh.

Alasdair

Air a phostadh ann an Manainn, Mannin, Subway Ghlaschu, tramaichean | Air a thagadh , , , | Sgrìobh beachd