Imelda Marcos nan Lèintean-t #gàidhlig

Nuair a bha mi na b’ òige, bha cliù agam mar Imelda Marcos nan lèintean-t.

Bha – agus tha – tòrr mòr lèintean-t agam – a’ chuid as motha nan lèintean roc – Saxon, Maiden, Priest, Zeppelin, AC/DC, Clash, Pistols, Big Country, It Bites, the Doors, Metallica, Megadeth is mar sin air adhart. Bidh mi fhathast a’ caitheimh lèintean-t mar seo gu tric is gu minig – an fheadhainn nach eil ro bheag dhomh co-dhiù! Agus tha lèine-t Thin Lizzy agam airson gach latha den t-seachdain fhathast!

Tha cuimhne agam ann an 1991 no mar sin a bhith a’ faicinn rocair le lèine-t Thin Lizzy bho chuairt Chinatown ann an 1980. Cha robh mi ach òg aig an àm agus smaoinich mi “wow – chunnaic e Thin Lizzy bho chionn deich bliadhna. Smaoinich cho fada air ais sa bha sin!”. A-nis bidh leintean-t orm gu tric bho chuairtean bho chionn deich no fiù’s fichead bliadhna.

Bha tòrr mòr lèintean-t poilitigeach agam cuideachd ach tha obair agam a-nis far nach fhaod mi beachdan poilitigeach a nochdadh agus mar sin, tha iad seo uile san loft a-nis!

Bho chionn goirid, tha mi air a bhith a’ feuchainn ri bhith nam mhodal airson “trainspotter chic” agus mi air gu leòr lèintean-t rèile fhaighinn! Tha feadhainn agam airson BR, Northern Ireland Railways, Amtrak agus ViaRail (Canada) cho math ri mapaichean subway airson Lunnainn, Berlin agus Moscow.

Seo cuid den fheadhainn as fhèarr leam.

Alasdair

photo 2

photo3 photo 1

Air a phostadh ann an Uncategorized | Air a thagadh | Sgrìobh beachd

Rathad-iarann beag san t-siorrachd as motha #gàidhlig

Chaidh mi gu rathad-iarainn Wester Pickston ann an Gleann Amain, Siorrachd Pheairt Disathairne sa chaidh airson latha fosgailte SMET (Scottish Model Engineering Trust).

Cha robh sin buileach glic oir, mar a fhuair mi a-mach às dèidh dhomh draibheadh bho Ghlaschu, ‘s ann air Didòmhnaich a bha an latha fosgailte gu bhith ann!

Mar sin, bha agam ri dhol air ais an ath latha. Abair amadan!

Chan urrainn dhomh cus gearain a dhèanamh,  ge-tà, oir tha mi gu math dèidheil air an t-siorrachd as motha agus as fheàrr an Alba agus thug e dhomh leisgeul a dhol air ais aon uair eile.

 

Smùid bheò!

Tha mi air iomadh meanbh rathad-iarainn fhaicinn thairis air na bliadhnaichean ach tha seo air leth bho rud sam bith eile a chunnaic mi riamh. Gu tric, ‘s e trèanaichean dìosail le coltas trèanaichean smùid a chì thu air na rathaidean-iarainn beaga ach an turas seo, b’ e locothan smùid ceart a bh’ ann. Dh’fhairich mi fàileadh na smùid bho na trèanaichean greis mhòr mus fhaca mi trèana sam bith – no fiù’s an rathad-iarainn fhèin!

Gu h-annasach, bha trèanaichean dealain aca cuideachd le coltas trèanaichean dìosail! Chaidh mi air Clas 15 beag agus bha e sgoinneil. Tha chip-fuaim ann a nì fuaimean mar einnsein dìosail mòr.

 

Clas 15 beag!

A bharrachd air na locothan, tha an trac fhèin dìreach air leth. Mar as trice, tha meanbh rathaidean-iarainn beag agus goirid, ann an loidhne dhìreach no ann an cruth figear-8.

Chan eil an loidhne seo, a tha dà-ghèidseach: 5″, 7″,  idir goirid agus chan eil e idir àbhaisteach a thaobh cruth. Tha e lùbach fada agus tha siostam-siognailean, air a riaghladh le coimpiutairean, a tha a cheart cho toinnte ri rud sam bith a chì thu air na rathaidean-iarainn mòra. Tha bogsa siognailidh agus togalach stèisean ann cuideachd cho math ri seada einnsein a tha a cheart cho mòr ri rudeigin a chitheadh tu aig rathad-iarainn mòr.

Bha e gu math trang air an latha a bha mi ann agus an àite dìreach aon trèana a bhith a’ ruith, bha trì no ceithir a’ dol aig an aon àm – rud a bha gu math feumail Didòmhnaich agus na ficheadan de dhaoine ann airson  an latha fhosgailte.

Tha rathad-iarainn Wester Pickston stèidhichte ann an coille air rathad gu math iomallach mu 3 no 4 mìle a-mach à Meadhainnigh (Methven). Tha e ann an coille agus tha craobhan agus lòintean gu leòr ann. Tha an obair-innlearachd fìor mhath cuideachd – an seòrsa rud a chitheadh tu air an rathad-iarainn mhòr – drochaid mheatailt mhòr agus ballachan, gearraidhean is uchdanan gu leòr. Chaidh an loidhne a leudachadh na bu thràithe am-bliadhna agus tha SMET air tòiseachadh air leudachadh eile mar-thà!

Rathad-iarainn Pickston an Iar

Rathad-iarainn Pickston an Iar

Chan eil an rathad-iarainn fosgailte ach trì no ceithir latha sa bhliadhna ach ‘s fhiach e a dhol ann agus còrdaidh e ris a’ chloinn cuideachd.

Seo bhideo a thog mi den rathad-iarainn.

Alasdair

Air m’ ipad: Big Country, the Crossing (1983), 10/10;  Dire Straits – Communique (1979) – 8/10, Pink Floyd – Meddle (1971) – 6/10. 

Clas 20 beag!

 

 

Air a phostadh ann an Uncategorized | Air a thagadh , , , , , , , | Sgrìobh beachd

Citysmart – dè cho smart sa tha e? Cairt-thapaidh ùr Dhùn Èideann #gàidhlig

Tha cairt-thapaidh (smartcard) ùr aig Còmhdhail Dhùn Èideann (Transport for Edinburgh) airson seirbheisean bus is trama.

Tha an cairt ùr seo, an citysmart, ag amas air daoine a bhios a’ cleachadh bhusaichean/tramaichean Dhùn Èideann meadhanach tric ach nach bi gan cleachdadh a h-uile latha.

Mar sin, an àite a bhith a’ lorg briseadh (change) air £1.50 airson gach turas bus no trama a bhios agad, faodaidh tu pàigheadh airson tòrr thursan aig an aon àm. Tha seo fìor mhath airson daoine mar mi fhèin a bhios a’ pàigheadh airson cha mhòr a h-uile rud le cairt is aig nach bi briseadh gu leòr airson faradh bus uair sam bith.

 

Trama aig Port Adhairt Dhùn Èideann

Ach dè cho tapaidh sa tha a’ chairt-thapaidh seo an da-rìribh? A bheil e coltach ris an Oyster ann an Lunnainn?

‘S e an fhreagairt nach eil e ro thapaidh is nach eil e idir coltach ris an Oyster.

Dè tha math mu dheidhinn?

  • Faodaidh tu suas ri 50 tursan bus/trama a chur air a’ chairt aig an aon àm.
  • Chan fheum thu briseadh (change) a lorg dhan bhus tuilleadh.

 

Dè nach eil buileach cho math mu dheidhinn?

  • Ged is e cairt thapaidh a th’ ann, feumar airgead a chur oirre air ann am bùithtean Lothian Buses no air a’ bhus (agus air a bhus, feumaidh tu paigheadh ann an shrapnel “exact fare” agus cha ghabh ach 5 tursan a chur air co-dhiù). Cha ghabh airgead a chur oirre air an eadar-lìon agus chan eil lìonadh fèin-obrachail (auto top-up) ann idir.
  • Chan eil e nas saoire a bhith a’ cleachdadh na cairt ùire seo an àite a bhith a’ pàigheadh san dòigh àbhaistich. Agus eu-choltach ris an Oyster, chan eil cap air na phàigheas tu ann an aon latha.
  • Bidh thu fhathast a’ faighinn tiocaidean pàipear gach turas a chleachdas tu a’ chairt is mar sin, chan eil e cho math dhan àrainneachd sa tha an Oyster, Bramble Subway Ghlaschu is eile far nach fhaigh thu tiocaid idir.
  • Eu-coltach ris an Oyster, cha ghabh an citysmart a chleachdadh air dòigh-chòmhdhail sam bith ach busaichean is tramaichean Lothian.
  • Cha ghabh an citysmart a chleachdadh air seirbheisean trama ma tha thu a’ dol dhan phort-adhair, air busaichean oidhche no air an Airbus dhan phort-adhair.
  • Chan eil citysmart ann airson cloinne fhathast.
  • Chan eil ach 6 miosan agad gus na tursan a chuireas tu air a’ chairt a chleachdadh. Cleachd iad no caill iad.

Leis an fhirinn innse, chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil Còmhdhail Dhùn Èideann a’ tuigsinn carson a tha cairtean thapaidh ann! Mur eil e nas saoire is nas fhasa a bhith a’ cleachadh cairt thapaidh na bhith a’ pàigheadh le airgead, is mur a ghabh a chleachdadh air seirbheis sam bith eile, nach biodh e na b´ fhasa siostam a chur air dòigh mar a th’ aca ann an Lunnainn far an urrainn dhut pàigheadh airson gach turais leis an touchcard debit àbhaistich agad?

Mar sin, ged is e ceum air adhart a th’ ann, ‘s e ceum gu math gu math beag a th’ ann agus chan eil e idir idir a’ dol fada gu leòr. Chan eil e a’ dèanamh dad gus còmhdhail cho-cheangailte a bhrosnachadh no gus cleachdadh còmhdhail phoblach a bhrosnachadh. Tha sinn a-nis ann an suidheachadh far a bheil cairt-thapaidh ann airson Subway Ghlaschu agus far a bheil ScotRail a’ roileadh a-mach cairt-thapaidh eile. Carson nach gabh a h-uile rud a chur air aon chairt nàiseanta?

Alasdair

Air a phostadh ann an Uncategorized | Air a thagadh , , , , , , | Sgrìobh beachd

Stiùireadh air faraidhean saora #gàidhlig

Bho chaidh BR dhan roinn phrìobhaideach anns na 1990an, tha e air a bhith gu math doirbh faighinn a-mach mu na tiocaidean rèile as saoire.

Mar eisimpleir, tha tòrr diofar chompanaidhean ann agus tha prìsean eadar-dhealaichte ann airson tiocaidean dhan aon àite a’ crochadh air dè a’ chompanaidh a th’ ann is cuine a tha thu airson a dhol ann.

 

Stèisean Inbhir Theòrsa

Inbhir Theòrsa – chaidh mi bho Ghlaschu gu Inbhir Theòrsa is air ais uair air £19!

Le beagan eòlais air a’ chùis ge-tà, tha tòrr dhòighean ann tiocaidean gu math saor fhaighinn.

Tha mi air leabhar-iuil a sgrìobhadh mu bhith faighinn na tiocaidean as fheàrr is as saoire. Rinn mi e airson na buidhne eco aig m’ obair ach bi e feumail do dhuine sam bith.

A bharrachd air tiocaidean saora, tha fios ann mu thiocaidean rail and sail (gu Eileanan na h-Alba, Èirinn, Manainn) agus mu thiocaidean rail/bus agus mu bhith siubhail do na puirt-adhair.

An dòchas gun còrd e ruibh. Ma tha ais-eòlas sam bith agaibh, leig fios air a’ bhloga seo.

 

 

Alasdair

Air a phostadh ann an rathaidean-iarainn | Sgrìobh beachd

A’ siubhail air feadh an t-saoghail le mo mhapa-sgrìobaidh #gàidhlig

Is toil leam a bhith a’ siubhail agus is toil leam cuideachd a bhith a’ clàradh a h-uile àite far an robh mi.
  
Fhuair mi deagh phrèasant bho chionn bliadhna no dhà a tha na chuideachadh mòr le bhith a’ dèanamh seo: mapa-sgrìobaidh no scratch-map.
  
 ‘S e a tha seo ach mapa far an sgrìob thu dheth na h-àiteachan air an do thadhal thu. Tha e coltach ri scratch-card Lotto no rudeigin mar sin. Aig an tòiseach, tha am mapa dìreach ann an aon dàth ach fàsaidh e dathach le gach baile, sgìre no dùthaich a sgrìobas tu dheth.
 
 
 
 
Seo dealbh den mhapa mar a tha e an-dràsta. Mar a chì thu, tha mi air a bhith sa h-uile sgìre comhairle ann an Alba ach a-mhàin Arcaibh is Sealltainn. Tha grunn eileanan Gàidhealach nach fhaca mi fhathast nas motha, a’ gabhail a-staigh Ìle, Tioradh, na h-Eileanan Beaga, Hiort (!) is eile.
  
 
Agus bha mi anns a’ Chòrn, ann an grunn àiteachan ann an ceann a tuath na h-Èireann agus na Cuimrigh agus anns a’ mhòr-chuid de na sgìrean ann an Sasainn.
  
Chan eil e cho furasta sa tha e a’ coimhead, ge-tà! Tha e a’ togail tòrr mòr cheistean ma tha thu nad shàr-anorak. Mar eisimpleir, chaidh mi tro iomadh sgìre is baile ann an trèana, bus no càr gun a bhith a’ stad, agus cha do chuir mi seachad ach uair a thìde no dhà ann an cuid de na h-àiteachan agus cha robh mi a’ faireachdainn gun do chuir mi eòlas idir air an àite.
Mar sin, cha do chuir mi sìos gun robh mi air a bhith ann an àite ach nuair a chuir mi seachad oidhche san àite no gun robh mi ann dhà no trì tursan. Gu dearbh, tha mi a’ smaoineachadh gun robh mi anns a h-uile siorrachd ann an Sasainn uair no uaireigin ach a-mhàin Dorest, Essex, Rutland agus Suffolk.Mar sin, ged a bha mi ann ann tòrr sgìrean ann am Marches na Cuimrigh air an trèana, mar eisimpleir, cha do stad mi ann is cha do chuir mi sìos air a’ mhapa iad.
   
Tha aon ghearan agam, ge-tà – sin gu bheil am mapa a’ fàs caran boring mar as motha de dh’àiteachan a chunnaic thu! Nam rachadh tu dhan a h-uile siorrachd air a’ mhapa, cha bhiodh ann ach mapa àbhaisteach.
 

Mapa an t-Saoghail

Mar sin, tha mi air mapa-sgrìobaidh a cheannach den t-saoghal air fad cuideachd oir ged a tha mi cinnteach gum faic mi a’ mhòr-chuid de na sgìrean ann an Alba, a’ Chuimrigh, Èirinn is Sasainn uair no uaireigin, bheir e nas fhaide an saoghal air fad fhaicinn!
 
 
Alasdair
 
Air a phostadh ann an Uncategorized | Air a thagadh | 1 Comment